Wijziging alimentatie met terugwerkende kracht

Als uw inkomen is gedaald, bijvoorbeeld omdat u werkloos bent geraakt, is het mogelijk bij de rechtbank een verzoek in te dienen tot verlaging van de kinderalimentatie of partneralimentatie die u aan uw ex-partner bent verschuldigd. De rechter kan de alimentatie dan wijzigen.

Een veel gestelde vraag is dan vanaf welke datum de wijziging ingaat en of dat met terugwerkende kracht gebeurt.

Wijziging alimentatie met terugwerkende kracht

In de wet is bepaald, en dit in artikel 1:402 BW, dat de rechter die de alimentatie wijzigt, bepaalt vanaf welke dag de gewijzigde alimentatie moet worden betaald.

De wet biedt, zo is de gangbare opvatting, de rechter een ruime mate van vrijheid bij het bepalen vanaf welke datum de gewijzigde alimentatie moet worden betaald.

De rechter kan de gewijzigde alimentatie dus ook met terugwerkende kracht laten ingaan, dus vanaf een datum die is gelegen voor de datum waarop de rechter een uitspraak doet.

Wijziging alimentatie per de datum waarop het verzoekschrift is ingediend

In de praktijk maakt de rechter veelvuldig gebruik van de bevoegdheid de alimentatie met terugwerkende kracht te wijzigen.

In de meeste gevallen wijzigt de rechter de alimentatie per de datum waarop het verzoekschrift tot wijziging van de alimentatie bij de rechtbank is ingediend. Vanaf dat moment, zo is dan de overweging, kan de andere partij er rekening mee houden dat de alimentatie mogelijk zal worden gewijzigd.

Advies: wacht niet te lang met het indienen van een verzoekschrift tot wijziging van de alimentatie

De rechter zal de alimentatie niet snel wijzigen vanaf een moment dat is gelegen voordat het verzoekschrift tot wijziging van de alimentatie bij de rechtbank is ingediend.

Het is dus belangrijk om niet te lang te wachten met het indienen van een verzoekschrift bij de rechtbank.

Zodra er sprake is van een wijziging van omstandigheden die reden is voor een verlaging van de alimentatie is het verstandig contact op te nemen met een advocaat, bijvoorbeeld een van onze advocaten.

Een praktijkvoorbeeld

Mr. Wienen heeft onlangs een cliënte bijgestaan in een alimentatieprocedure.

De ex-partner van de cliënte van mr. Wienen had medio 2015 een verzoekschrift tot wijziging van de kinderalimentatie bij de rechter ingediend en verzocht de rechter de kinderalimentatie te wijzigen met ingang van maart 2011.

Mr. Wienen heeft tegen dat verzoek namens zijn cliënte diverse verweren gevoerd. Een van de verweren was dat de man eerder een wijzigingsverzoek had moeten indienen en dat van de cliënte van mr. Wienen niet kon worden verwacht rekening te houden met een wijziging van de alimentatie per een eerdere datum dan de datum waarop het verzoekschrift tot wijziging van de kinderalimentatie bij de rechtbank was ingediend.

De rechter oordeelde vervolgens in lijn met de door mr. Wienen gevoerde verweren. De rechter was van mening dat de alimentatie niet per een eerdere datum dan de datum waarop het verzoekschrift was ingediend kon worden gewijzigd.

De rechter oordeelde dat de man eerder een verzoekschrift tot wijziging van de alimentatie had moeten indienen, dit als hij de alimentatie eerder dan de datum waarop het verzoekschrift was ingediend gewijzigd had willen hebben. Dat de man niet eerder een verzoekschrift had ingediend, kwam volgens de rechter voor zijn rekening en risico en mocht niet voor rekening en risico komen van de cliënte van mr. Wienen.

Heeft u vragen aan een van onze advocaten?

Als u vragen heeft over kinderalimentatie of partneralimentatie, bijvoorbeeld of er in uw situatie reden is om een verzoekschrift bij de rechtbank in te dienen, neemt u dan gerust met een van onze advocaten, zoals mr. Wienen, contact op.