Wel of geen alimentatie voor kind ouder dan 21 jaar?

Tot aan het 18de levensjaar van een kind, moet de kinderalimentatie aan de verzorgende ouder worden betaald, dus aan de ouder bij wie het kind zijn hoofdverblijfplaats heeft. Vanaf het moment dat het kind de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, zal de kinderalimentatie in beginsel rechtstreeks aan het kind moeten worden betaald, dit tot aan het 21ste levensjaar, en dit indien het kind nog een bijdrage in zijn levensonderhoud nodig heeft.

Maar hoe zit het met een kind dat 21 jaar of ouder is? Heeft hij/zij ook nog recht op kinderalimentatie?

Wel of geen alimentatie voor kind ouder dan 21 jaar?

Volgens de wet zijn ouders verplicht te voorzien in de kosten van het levensonderhoud en studie van hun meerderjarige kinderen die de leeftijd van 21 jaar nog niet hebben bereikt.

Een wettelijke plicht tot betaling van alimentatie aan een jongmeerderjarige eindigt dus in beginsel als een kind 21 jaar is geworden.

Het uitgangspunt is dat een jongmeerderjarige, ook als hij studeert, die 21 jaar of ouder is in staat geacht moet worden door arbeid in zijn levensonderhoud te voorzien en dus niet behoeftig is.

De onderhoudsverplichting kan in sommige gevallen na het 21ste jaar doorlopen. Het kind zal dan wel moeten aantonen dat het zelf niet in zijn levensonderhoud kan voorzien, dus dat hij of zij nog behoeftig is.

Een voorbeeld

In een recente zaak vorderde een 24-jarige studente van haar moeder een bedrag aan alimentatie. De dochter had een mbo-studie afgerond die deels door haar ouders was bekostigt. De dochter is vervolgens een hbo-studie gaan volgen. Over deze studie heeft zij langer gedaan dan de tijd die daarvoor stond. De dochter gaf te kennen dat dit te wijten was aan dyslexie.

De rechtbank Overijssel (zie beschikking d.d. 24 juli 2015, vindplaats: ECLI:NL:RBOVE:2015:3759) maakte korte metten met het verzoek van de dochter. De rechter oordeelde dat van de dochter mocht worden verwacht dat zij onafhankelijk van haar ouders door arbeid zou voorzien in haar levensonderhoud.

De dochter had reeds een opleiding afgerond. De rechtbank oordeelde dat het besluit van de dochter om een vervolgopleiding te volgen begrijpelijk was, dit om haar kansen op de arbeidsmarkt te verbeteren, maar dat dit besluit een eigen keuze en geen noodzaak was. Van haar mag dus worden verwacht in haar eigen levensonderhoud te voorzien. Van behoeftigheid was geen sprake.

De dochter beriep zich daarnaast op het echtscheidingsconvenant tussen de ouders waarin was bepaald dat de kosten van de beroepsopleiding van de dochter voor de ouders gezamenlijk zouden zijn.

De ouders stelden dat zij de kosten van de beroepsopleiding, namelijk de Mbo-opleiding die de dochter had afgerond, al voor hun rekening hadden genomen, en dat de vervolgopleiding niet voor rekening van de ouders diende te komen.

De rechtbank was van oordeel dat redelijkerwijs niet van de ouders kon worden verwacht dat zij naast de kosten van de beroepsopleiding, ook nog eens de kosten van de vervolgopleiding op zich zouden nemen.

De rechtbank heeft de verzoeken van de dochter om de bovenvermelde redenen afgewezen.

Onze advocaten staan u graag te woord

In de meeste gevallen is het zeer de vraag of een kind van 21 jaar of ouder recht heeft op alimentatie. Of dit het geval is, kunnen wij vrijblijvend voor u nagaan.

Indien u na het lezen van dit artikel vragen heeft of juridisch advies nodig heeft, neemt u dan gerust met één van onze advocaten in Almere contact op.