Uitvoerbaar bij voorraad: wat betekent dat?

Een civiele procedure bij de rechtbank eindigt met een uitspraak, een vonnis of een beschikking. Als u het met die uitspraak van de rechtbank niet eens bent, kunt u daartegen in hoger beroep komen. Moet u, als u in hoger beroep gaat, de uitspraak van de rechter al wel nakomen, of schorst het hoger beroep de werking van de uitspraak totdat in hoger beroep is beslist?

Een uitspraak zal in de regel uitvoerbaar bij voorraad zijn verklaard. Dat betekent dat het vonnis moet worden nagekomen, ook als daartegen nog hoger beroep mogelijk is en dus ook zolang de hoger beroep rechter nog geen uitspraak heeft gedaan.

Als u bijvoorbeeld door de rechter bent veroordeeld tot het betalen van een geldsom en de rechter heeft die veroordeling uitvoerbaar bij voorraad verklaard, dan bent u dus gehouden de geldsom te betalen, ook als u in hoger beroep gaat en zolang als de hoger beroep rechter geen andere uitspraak heeft gedaan.

De wederpartij kan de uitspraak dan dus ten uitvoer leggen en een deurwaarder inschakelen ter incasso van de geldsom die u volgens de uitspraak van de rechtbank aan de wederpartij moet betalen.

Een hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank staat dus niet in de weg aan het executeren van die uitspraak. Een hoger beroep schorst de verplichting tot nakoming van de uitspraak van de rechtbank dus niet. De wederpartij kan dus, ondanks dat u in hoger beroep bent gegaan, de geldsom bij u innen en als u niet betaalt zelfs beslag bij u leggen.

Ondanks dat u het dus niet eens bent met de uitspraak en daartegen in hoger beroep komt moet u de uitspraak dus wel naleven, dit totdat de hoger beroep rechter u alsnog in het gelijk stelt en de vorderingen van de wederpartij afwijst.

Op deze regel is een enkele uitzondering mogelijk. Daarover wordt u in een volgend artikel geïnformeerd.

De advocaten van ons advocatenkantoor in Almere helpen u graag!

Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen, neemt u van gerust met een van onze advocaten in Almere contact op.