Sociaal zekerheidsrecht

  • uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid en ziekte (bijvoorbeeld Ziektwet, WIA, WAJONG, IOAW, IOAZ, WAO);
  • uitkeringen bij werkloosheid (WW, WWB, bijstand);
  • wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP);
  • persoonsgebonden budgetten (PGB);
  • Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ);
  • geschillen met het UWV;
  • huurtoeslag;
  • zorgtoeslag.