Rechtsbijstandverzekering

Heeft u recht op een door uzelf gekozen advocaat?

U heeft bij een rechtsbijstandsverzekering vanaf het moment dat een advocaat bij de zaak moet worden betrokken recht op een vrije advocaatkeuze. U bent dus niet gebonden aan de advocaatkeuze van uw verzekeraar en u heeft recht op een door uzelf gekozen advocaat.

Dit geldt ook als de verzekeraar zelf een advocaat voor u uitkiest. Sterker nog, het is vaak niet in uw belang in te stemmen met de door de verzekeraar gekozen advocaat. De verzekeraar heeft namelijk in veel gevallen specifieke prijsafspraken met bepaalde advocatenkantoren, waardoor u – zonder dat u het beseft – een jonge onervaren advocaat dan wel een advocaat-stagiair toegewezen kunt krijgen. U moet dus nadrukkelijk aangeven en volharden in het feit dat u een eigen advocaat kiest.

Het recht om een eigen advocaat te kiezen is Europees geregeld en geldt vanaf het moment dat de verzekeraar beslist om een advocaat in te schakelen of vanaf het moment dat een advocaat nodig is, bijvoorbeeld omdat er een gerechtelijke procedure moet worden opgestart.

Als u over uw verzekeraar ontevreden bent of uw verzekeraar weigert uw zaak in behandeling te nemen of voor u een gerechtelijke procedure op te starten, kunt u bij Wienen & van Tellingen Advocaten terecht voor een second opinion. Op grond van de meeste verzekeringspolissen heeft u daar altijd recht op en dient de verzekeraar de kosten daarvan te betalen. Als u ons uw polisvoorwaarden toestuurt, dan schrijven wij uw verzekeraar aan.