Rechter houdt verdeling gezamenlijke woning tegen!

Een echtscheiding heeft veelal verstrekkende gevolgen. Er moeten allerlei afspraken worden gemaakt. Zeker als er ook minderjarige kinderen zijn. Lukt het niet om afspraken te maken, dan moet de rechter worden gevraagd een beslissing te nemen.

Een scheiding heeft gevolgen voor de gezamenlijke woning

Een echtscheiding heeft veelal verstrekkende gevolgen. Er moeten allerlei afspraken worden gemaakt. Zeker als er ook minderjarige kinderen zijn. Lukt het niet om afspraken te maken, dan moet de rechter worden gevraagd een beslissing te nemen.

Er is vrijwel altijd discussie over de vraag wie voorlopig in de gezamenlijke woning mag blijven wonen. En wat er uiteindelijk met de gezamenlijke woning moet gebeuren. Moet de woning worden verkocht?

Wat moet er gebeuren als geen van de ex-partners financieel in staat is de woning alleen in eigendom te krijgen? Wat als de bank de andere ex-partner niet uit de hoofdelijke aansprakelijkheid wil ontslaan? Moet de woning dan worden verkocht? Of kan de ex-partner die nog in de woning woont daar voorlopig nog blijven wonen?

Meestal zal een van de ex-partners dan willen dat de woning wordt verkocht. Deze ex-partner zal de rechtbank vragen om de andere ex-partner te veroordelen aan de verkoop van de woning mee te werken. De andere ex-partner zal dat willen tegenhouden. Bijvoorbeeld omdat hij/zij niet op korte termijn voor een sociale huurwoning in aanmerking kan komen.

Uitgangspunt is verdeling van de woning

Het uitgangspunt van de wet is (zie artikel 3:178 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek) dat iedere ex-partner te allen tijde de verdeling van de gezamenlijke woning kan vragen, waaronder dus de vordering tot het meewerken van de verkoop van de woning.

In het derde lid van artikel 178 van het Burgerlijk Wetboek is echter bepaald dat de rechter de verdeling telkens voor een periode van ten hoogste drie jaren kan uitsluiten. Dat betekent dat de rechter bijvoorbeeld kan beslissen dat de woning voorlopig niet hoeft te worden verkocht. De ex-partner die in de woning woont, hoeft er dan dus vooralsnog niet uit. Hij of zij heeft dan dus extra tijd om andere woonruimte te zoeken dan wel te proberen de woning geheel toebedeeld te krijgen.

Rechter moet een belangenafweging maken

De rechter moet een belangenafweging maken. Alleen als de belangen van de ex-partner die de woning niet wil verkopen aanmerkelijk groter zijn dan de belangen van de ex-partner die de woning wel wil verkopen, zal de rechter kunnen beslissen dat de woning vooralsnog niet hoeft te worden verkocht.

Woning hoeft niet verkocht te worden

Bij beschikking van 12 december 2017 (ECLI:NL:GHARL:2017:11089) heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden de beslissing genomen dat de gezamenlijke woning voorlopig nog niet hoeft te worden verkocht. Het Gerechtshof heeft de verdeling van de gezamenlijke woning voor meer dan twee jaar uitgesloten. Dit tot aan het moment dat de bij de man in de gezamenlijke woning wonende dochter de leeftijd van 18 jaar zouden hebben bereikt.

De man woonde dus in de woning en de vrouw woonde niet meer in de woning. De vrouw wilde dat de woning zou worden verkocht. De man voerde echter aan dat hij bij verkoop van de woning samen met de minderjarige dochter van partijen op straat zou komen te staan. De man kwam niet op korte termijn in aanmerking voor een sociale huurwoning. Alle vaste lasten van de woning werden bovendien door de man betaald. De vrouw hoefde daar niet aan bij te dragen.

De vrouw stelde dat de dochter van partijen wel bij haar zou kunnen komen wonen. De minderjarige dochter van partijen zou dus niet op straat komen te staan. De man vond dat echter geen mogelijkheid, omdat de minderjarige dochter dan naar een andere school zou moeten gaan.

De vrouw voerde verder aan dat zij financieel los van de man wilde komen. Daarom wilde zij dat de woning zou worden verkocht.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden overwoog dat de belangen van de man om de woning nog niet te verkopen aanmerkelijk groter waren dan de belangen van de vrouw om de woning nu wel te verkopen. Het argument van de vrouw dat zij financieel los van de man wilde komen, was dus niet voldoende om de man te kunnen verplichten mee te werken aan een verkoop van de woning.

Heeft u advies nodig?

Heeft u met uw ex-partner een gezamenlijke woning en is er discussie over de vraag wat er met die woning moet gebeuren? Aarzelt u dan niet en bel een van onze advocaten. Zij helpen u graag!