Partneralimentatie: verkorten van de alimentatieduur

Partneralimentatie moet in beginsel 12 jaar worden betaald. Deze termijn van 12 jaar begint op de datum dat de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven.

Alleen als een huwelijk korter dan 5 jaar heeft geduurd en uit dit huwelijk geen kinderen zijn geboren, geldt een kortere termijn voor de betaling van partneralimentatie.

In dit artikel bespreken we de mogelijkheid de alimentatieduur te verkorten. Dat wordt ook wel limitering genoemd.

Partneralimentatie en limitering

In de wet is bepaalt dat de rechter de partneralimentatie kan toekennen onder het vaststellen van voorwaarden. De rechter kan op basis hiervan ook de duur van de alimentatie beperken. Indien de rechter dat niet doet, geldt in beginsel de termijn van 12 jaar.

Er zijn meerdere redenen op grond waarvan de rechter de duur van de alimentatie kan limiteren. Te denken valt bijvoorbeeld aan de duur van het huwelijk. Bij een langdurig huwelijk is de kans kleiner dat een rechter de duur van de partneralimentatie zal verkorten.

Ook de leeftijd van de persoon die partneralimentatie vraagt kan van invloed zijn op de beslissing van de rechter de duur van de alimentatie te verkorten. Een jong persoon heeft een betere positie op de arbeidsmarkt dan een ouder persoon. Indien de persoon die de alimentatie verzoekt relatief jong is, zal de rechter de duur van de alimentatie eerder verkorten dan bij een oudere persoon. Het opleidingsniveau van de persoon die alimentatie vraagt speelt dan ook een rol. Datzelfde geldt voor de rolverdeling tijdens het huwelijk. Of er kinderen zijn, is ook een omstandigheid die van belang kan zijn.

Partneralimentatie en voorlopige voorzieningen

De duur van 12 jaar begint pas op het moment dat de echtscheiding is ingeschreven. In veel gevallen heeft de alimentatieplichtige dan al enige tijd partneralimentatie betaald. In het kader van voorlopige voorzieningen kan de rechter namelijk ook al partneralimentatie vaststellen. Die voorlopige voorzieningen gelden voor de duur van de echtscheidingsprocedure, dus tot aan het moment dat de echtscheidingsbeschikking bij de gemeente is ingeschreven.

De duur dat de alimentatieplichtige tijdens de echtscheidingsprocedure alimentatie heeft betaald, wordt niet op de termijn van 12 jaar in mindering gebracht. Dat kan ertoe leiden dat iemand dus per saldo meer dan 12 jaar partneralimentatie moet betalen.

Indien de echtscheidingsprocedure erg lang duurt en er al geruime tijd voorafgaand aan de inschrijving van de echtscheidingsbeschikking partneralimentatie is betaald, kan de rechter de termijn van 12 jaar te verkorten.

Verkorting van de duur van partneralimentatie is een uitzondering

Rechters zijn terughoudend bij het limiteren van de duur van de partneralimentatie. Uit de rechtspraak blijkt dat er maar weinig gevallen zijn waarin de rechter de duur van de alimentatie heeft verkort.

Uit een uitspraak van het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch van 19 januari 2017 blijkt dit duidelijk. Daarin vroeg een man aan het gerechtshof de duur van de alimentatie te verkorten.

Het gerechtshof stelt voorop dat aan de onderbouwing van een verzoek de alimentatieduur te verkorten strenge eisen moeten worden gesteld. De man had zijn verzoek naar de mening van het gerechtshof niet voldoende onderbouwd. Daarbij nam het gerechtshof in aanmerking dat het huwelijk van de man en de vrouw 16 jaar had geduurd. Ook waren er uit het huwelijk twee kinderen geboren, waarvoor de vrouw grotendeels heeft gezorgd. De vrouw had ook nu nog zorgtaken ten aanzien van de kinderen. Ook was onzeker hoe het inkomen van de vrouw zich zou ontwikkelen. Het gerechtshof vond het verkorten van de duur van de alimentatie te ingrijpend.

Heeft u vragen over partneralimentatie?

Heeft u vragen over partneralimentatie? Neemt u dan gerust met een van onze advocaten contact op. U bent altijd welkom voor een gratis adviesgesprek.