Onze tarieven

Onze tarieven

Onze advocaten werken op basis van een vooraf met u afgesproken uurtarief. Bij het bepalen van de hoogte van het uurtarief houden wij onder meer rekening gehouden met uw persoonlijke situatie, alsmede met het financiële belang van uw zaak. In beginsel hanteren wij de volgende tarieven:

Voor ondernemers geldt een uurtarief van € 185,= (exclusief 21% btw).
Voor particulieren geldt een uurtarief van € 165,= (exclusief 21% btw).

Onze maximumprijzen

Wij spreken in tegenstelling tot andere advocaten in Almere naast het uurtarief een maximum- en/of vaste prijs met u af. U weet dan vooraf wat de advocaatkosten maximaal zullen worden. Ook wordt u niet achteraf geconfronteerd met onverwacht hoge advocaatkosten of extra bijkomende kosten.

Dit betekent dat u dus nooit meer betaalt dan de met u afgesproken prijs. Wel kan het zo zijn dat u minder betaalt dan de prijs, bijvoorbeeld als wij aan uw zaak minder tijd hebben hoeven te besteden dan voor uw soort zaak gebruikelijk is.

In overleg met u spreken wij af welke maximumprijs of welke vaste prijs wij in uw zaak zullen hanteren.

Geen opslag voor kantoorkosten

De meeste advocaten brengen naast het uurtarief ook een opslag voor kantoorkosten in rekening. Wij doen dat niet!

Bijkomende kosten, zoals griffierecht

Naast de advocaatkosten, het honorarium voor onze advocaten, moet u ingeval van een gerechtelijke procedure rekening houden met griffierecht. Griffierecht is een heffing die door de rechtbanken en gerechtshoven in rekening wordt gebracht. Een rechter neemt uw zaak pas in behandeling na betaling van het griffierecht. De hoogte van het griffierecht is afhankelijk van de soort zaak en het financiële belang van uw zaak.

Onze advocaten informeren u in het eerste gesprek ook over de mogelijke bijkomende kosten, zoals het griffierecht en de hoogte daarvan in uw situatie.

Daarnaast kan het zo zijn dat er in uw situatie nog andere kosten bijkomen, bijvoorbeeld de kosten voor de deurwaarder, dit ingeval er namens u een dagvaarding moet worden uitgebracht. Ook over dergelijke bijkomende kosten wordt u door onze advocaten in het eerste gesprek geïnformeerd.

Wilt u weten wat uw zaak gaat kosten?

Heeft u een advocaat nodig? Aarzelt u dan niet en neem gerust met een van onze advocaten contact op. U mag ook altijd binnenlopen voor een gratis adviesgesprek. Onze advocaten geven u dan graag uitleg over onze tarieven. Zij maken daarover graag met u duidelijke afspraken, die passen bij uw situatie, zodat u de juiste rechtshulp kunt ontvangen.