Onze maximumprijzen

Vooraf weten wat uw advocaatkosten zijn?

Vrijwel alle advocatenkantoren hanteren hoge uurtarieven en geen maximum- en/of vaste prijzen. Hierdoor lopen uw kosten snel op en weet u vooraf niet hoeveel u maximaal aan advocaatkosten kwijt zult zijn. Bij Wienen & van Tellingen Advocaten Almere is dat anders!

Wij gaan voor duidelijkheid en uw belang. Wij hanteren daarom maximum- en/of vaste prijzen. U weet dan vooraf wat de advocaatkosten maximaal zullen worden. U wordt niet achteraf geconfronteerd met onverwacht hoge of extra kosten.

U betaalt dus nooit meer dan de met u afgesproken prijs. Wel kan het zo zijn dat u minder betaalt dan de prijs, bijvoorbeeld als wij aan uw zaak minder tijd hebben hoeven te besteden dan voor uw soort zaak gebruikelijk is.

In overleg met u spreken wij af welke maximumprijs of welke vaste prijs wij in uw zaak zullen hanteren.

De hoogte van de vaste prijs en/of maximumprijs is afhankelijk van de feitelijke en/of juridische complexiteit van uw zaak en kan daarom per individuele zaak verschillen.

Onze advocaten leggen u in het eerste gesprek dat u met een van onze advocaten heeft uit hoe de vaste prijs en/of maximumprijs wordt berekend en welke factoren daarbij van belang zijn. Hoe dan ook, u heeft dus altijd vooraf duidelijkheid over de advocaatkosten en u wordt dus nooit achteraf geconfronteerd met onverwachte kosten.

Als met u een maximumprijs is afgesproken, wordt tot aan deze maximumprijs gerekend met het afgesproken uurtarief. Zodra het afgesproken maximum is bereikt, brengen onze advocaten u voor uw zaak niets meer in rekening. De werkzaamheden worden dan uiteraard gewoon voortgezet, dit totdat de zaak tot een zo goed mogelijk einde is gebracht.

In beginsel wordt er maandelijks aan u gefactureerd. Als een factuur niet ineens kan worden betaald, zijn onze advocaten altijd bereid een betalingsregeling met u af te spreken.