Ontslag op staande voet na gebruik van gratis crème

Stelen van de baas is al jaren de meest voorkomende reden voor een ontslag op staande voet. Dat je op staande voet kunt worden ontslagen om diefstal van een fiets of een greep uit de kassa, behoeft weinig uitleg. Anders wordt het bij het gebruik van bijvoorbeeld een gratis tester, zoals gratis crème. Is een ontslag op staande voet dan ook mogelijk?

Aan het boek van ontslag op staande voet na het weggeven van een plakje kaas,  het drinken van een blikje RedBull, het opeten van een zakje pinda’s, het nemen van een hap uit een donut, kan een nieuw hoofdstuk worden toegevoegd: ontslag op staande voet wegens het gebruik van gratis crème.

Ontslag op staande voet na gebruik van gratis crème

Het betrof een 19-jarige caissière van een Kruidvat winkel. Zij smeerde crème uit een Nivea tester op haar arm. De testers werden cadeau gedaan aan klanten die minimaal 10 euro besteedden.

De caissière had dit niet mogen doen, vond Kruidvat. Zij werd op staande voet ontslagen. De caissière was het hier uiteraard niet mee eens. Zij verzocht de rechter het ontslag op staande voet te vernietigen. De kantonrechter oordeelde echter dat Kruidvat de caissière wel degelijk mocht ontslaan.

Kruidvat mag volgens de rechter hard optreden tegen diefstal, omdat zij een groot risico loopt op verduistering door eigen personeel. Dergelijk ontslag moet ook werken als afschrikking. Bovendien had Kruidvat een duidelijk zero tolerance beleid gevoerd tegen diefstal door eigen personeel. Dit zero tolerance beleid werd strikt gehandhaafd.

Kruidvat had namelijk via nieuwsberichten en een speciaal op voorkoming van diefstal en fraude gerichte campagne “Fraude? Dat pikken wij niet!” het personeel er indringend op gewezen om de gedragsregels na te leven. Ook had de caissière eerder deelgenomen aan een zogenoemd dilemmaspel waarin de vraag “Mag ik als personeelslid testers meenemen?” expliciet werd gesteld en waarop het antwoord was “Testers mogen nooit mee naar huis genomen worden. Ook niet als het artikel UA of beschadigd/breuk is”.

De rechter vond dan ook dat het de caissière voldoende duidelijk had moeten zijn dat zij de tester niet had mogen gebruiken. Zij was van voldoende bekend met de gedragsregels en het strikte beleid van Kruidvat.

Deze recente uitspraak (ECLI:NL:RBROT:2017:10275), is geheel in lijn met de heersende lijn in de rechtspraak. Ook als het gaat om diefstal van iets van beperkte waarde wordt over het algemeen door de rechters een strenge benadering gevolgd. Aan de waarde van het goed dat is gestolen wordt geen of weinig waarde toegekend. Diefstal is diefstal, of het nu gaat om een fiets of om 50 cent of om gratis crème.

Strikt beleid en omstandigheden van het geval

Bij de beoordeling of een ontslag op staande voet rechtsgeldig is gegeven, moeten altijd alle omstandigheden van het geval worden meegewogen. Een van die omstandigheden is het beleid dat de werkgever voert. Kruidvat had een duidelijk zero tolerance beleid dat bij alle werknemers bekend was. Ons advies aan werkgevers is ook altijd om een duidelijk beleid te voeren en ervoor te zorgen dat werknemer daarmee bekend zijn.

Het is denkbaar dat de rechter minder streng zou zijn geweest als Kruitvat geen duidelijk beleid zou hebben gehad ten aanzien van het gebruik van gratis testers en het bijvoorbeeld gewoonte was bij het personeel om af en toe een gratis tester zelf te gebruiken. In zo’n geval worden ook andere feiten en omstandigheden van belang, zoals de duur van de arbeidsovereenkomst, het belang van de werknemer bij het behoud van haar werk, het verdere functioneren van de werknemer etc.

Een vraag aan een van onze advocaten?

Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Neemt u dan gerust met een van onze advocaten contact op.