Ondernemingsrecht

 • koop en verkoop van aandelen en ondernemingen;
 • activa/passiva transacties;
 • juridische fusie;
 • juridische splitsing;
 • ontbinding/liquidatie van ondernemingen;
 • bestuurdersaansprakelijkheid;
 • aandeelhoudersgeschillen;
 • begeleiding en advisering bij de ver-/aankoop van ondernemingen;
 • contractsovername;
 • cessie en Schuldovername;
 • conflicten in besloten en/of naamloze vennootschappen;
 • enquêteprocedures bij de Ondernemingskamer;
 • rechtspersonen- en vennootschapsrecht (o.a. BV, NV, VOF, Maatschap)
 • financiering en zekerheden (o.a. pandrecht, hypotheekrecht, bankgarantie);
 • borgstellingen en garantieovereenkomsten;
 • bijzondere zorgplicht banken;
 • samenwerkingsovereenkomst/aandeelhoudersovereenkomsten;
 • faillissementen.