Moet te veel betaalde kinderalimentatie worden terugbetaald?

Verlies van inkomen kan als gevolg hebben dat bijvoorbeeld een vader de kinderalimentatie niet meer kan betalen. De vader kan de moeder dan vragen om akkoord te gaan met een verlaging van de kinderalimentatie. De moeder stemt niet in met een lagere kinderalimentatie. De vader gaat naar de rechter.

Een procedure bij de rechtbank duurt ongeveer een jaar. De rechter geeft vader gelijk. De kinderalimentatie wordt verlaagd. Moet de moeder de te veel ontvangen kinderalimentatie dan terugbetalen?

LBIO incasseert de kinderalimentatie

Stel de moeder gaat niet akkoord met een voorstel van de vader om de kinderalimentatie te verlagen. De inkomensterugval is echter dusdanig dat vader de kinderalimentatie niet meer kan betalen. De vader stopt daarom met het volledig betalen van de kinderalimentatie.

De moeder kan het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) inschakelen. In de praktijk wordt dat ook vrijwel altijd gedaan. Het LBIO kan op verzoek van de moeder incassomaatregelen treffen.

De ervaring van onze advocaten is dat het LBIO de moeder daarin over het algemeen blindelings volgt. Ook als de vader het LBIO keurig bewijsstukken stuurt waaruit blijkt dat hij de kinderalimentatie niet meer kan betalen.

Meestal krijgt vader dan een brief van het LBIO waarin staat dat de moeder niet akkoord gaat. De incassomaatregelen worden dan niet opgeschort.

Het LBIO gaat dan verder met de incassomaatregelen. Het LBIO kan dan bijvoorbeeld beslag leggen op de WW-uitkering van de vader. De vader komt daardoor dus nog verder in de financiële problemen.

Moet te veel betaalde kinderalimentatie worden terugbetaald?

De rechtbank geeft vader uiteindelijk gelijk. De kinderalimentatie wordt met terugwerkende kracht verlaagd.

Een deel van de kinderalimentatie is echter met behulp van het LBIO al door de moeder ontvangen.

De uitspraak van de rechtbank heeft als gevolg dat er te veel kinderalimentatie is betaald. De rechtbank heeft vader immers gelijk gegeven en heeft de kinderalimentatie verlaagd.

Moet de moeder de te veel ontvangen kinderalimentatie nu aan vader terugbetalen? Nee, niet altijd.

Wat kan in redelijkheid van de moeder worden verlangd?

De rechter zal moeten beoordelen of dat in redelijkheid van moeder kan worden verlangd. Hierbij is van belang dat de ontvangen kinderalimentatie al ten behoeve van het kind is uitgegeven.

Voorbeeld

Het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch heeft op 8 oktober 2015 (vindplaats: ECLI:NL:GHSHE:2015:3990) bepaald dat een moeder de te veel ontvangen kinderalimentatie wel moest terugbetalen.

De rechtbank had de kinderalimentatie met terugwerkende kracht verlaagd, maar had tegelijkertijd bepaald dat de moeder de te veel ontvangen kinderalimentatie niet hoefde terug te betalen. De vader was het met die beslissing niet eens. Hij stelde hoger beroep in. Hij kreeg van het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch gelijk.

Het gerechtshof vond dat moeder de te veel ontvangen kinderalimentatie moest terugbetalen. De moeder had rekening kunnen houden met een verlaging van de kinderalimentatie.

De moeder was namelijk door de vader geïnformeerd over het moment waarop hij een WW-uitkering kreeg. De moeder was dus bekend met het lager inkomen van vader.

Moeder was bovendien opnieuw getrouwd. Daardoor moest de stiefvader ook aan het levensonderhoud van de kinderen bijdragen. De stiefvader had ook een gemiddeld inkomen.

De moeder had ook niet aangetoond dat zij de ontvangen kinderalimentatie niet kon terugbetalen.

Heeft u vragen? Bel onze advocaten!

Te veel betaalde kinderalimentatie hoeft dus niet altijd terugbetaald te worden. Het is daarom belangrijk dat u niet te lang wacht met het inschakelen van een advocaat op het moment dat uw inkomen vermindert.

Snel handelen, kan voorkomen dat te veel betaalde kinderalimentatie niet terugbetaald hoeft te worden. Aarzel dan ook niet en vraag een van onze advocaten om advies. Zij helpen u graag!