Moet ik mijn leaseauto inleveren als ik ziek ben?

De werknemer is al een aantal weken ziek. Moet de werknemer dan zijn leaseauto inleveren? En hoe zit het met de laptop en de telefoon? Kunnen deze tijdens ziekte door de werkgever worden ingenomen?

Leaseauto inleveren tijdens ziekte en de loondoorbetalingsverplichting

In de wet staat dat een zieke werknemer recht heeft op loondoorbetaling. Die regel moet ruim worden uitgelegd. Dat betekent dat ook de secundaire arbeidsvoorwaarden vallen onder de loondoorbetalingsverplichting tijdens ziekte.

Als de werknemer de leaseauto, laptop en/of mobiele telefoon ook privé mag gebruiken, dan wordt dat gebruik gezien als privévoordeel voor de werknemer. De leaseauto, laptop en telefoon zijn dan niet uitsluitend voor het werk ter beschikking gesteld. Dan valt het onder de loondoorbetalingsverplichting, zoals die in de wet is opgenomen. Als de werknemer ziek is, heeft de werknemer dus ook recht op dat gebruik.

Uitzonderingen op de regel

Het omgekeerde kan echter ook gelden. Als een leaseauto, mobiele telefoon of laptop uitsluitend ter beschikking is gesteld voor het werk, dan is de terbeschikkingstelling niet aan te merken als loon en mogen ze wel ingenomen worden.

Ook als de werkgever kan aantonen dat hij de bedrijfseigendommen nodig heeft voor zijn bedrijfsvoering, dan mag hij om afgifte van die zaken vragen.

Belangenafweging

In dat geval wordt een belangenafweging gemaakt. Welk belang heeft de werkgever bij afgifte van bijvoorbeeld de leaseauto tijdens de ziekte van de werknemer? Welk belang heeft de werknemer bij behoud van het privégebruik van bijvoorbeeld de leaseauto tijdens zijn ziekte? En welke belang moet dan de doorslag geven?

Een belang dat de werkgever kan hebben, is bijvoorbeeld dat degene die de zieke werknemer vervangt, de auto, laptop of mobiele telefoon nodig heeft voor zijn werkzaamheden.

Anderzijds kan de werknemer aanvoeren dat hij geen andere auto tot zijn beschikking heeft en dat hij de auto voor het bezoeken van bijvoorbeeld therapiesessies nodig heeft.

Vergoeding voor verlies privégebruik leaseauto

Als het belang van de werkgever zwaarder weegt, dan wordt vaak aan de werknemer wel een vergoeding toegekend voor het verlies van het voordeel dat hij uit het privégebruik van de bedrijfseigendommen genoot.

Kortom, het hangt van de situatie en de belangen van partijen of daadwerkelijk de leaseauto door de werkgever kan worden ingenomen.

Advies van een van onze advocaten

Heeft u een leaseauto en moet u de leaseauto inleveren omdat u ziek bent? Wilt u weten of u verplicht bent dat ook te doen? Onze advocaten geven u hierover graag advies. U kunt altijd voor een gratis adviesgesprek bij ons op kantoor komen.