Kan ik het ouderlijke gezag krijgen?

De ouders die met elkaar zijn getrouwd, hebben van rechtswege gezamenlijk het ouderlijke gezag over hun kinderen. Dat geldt ook voor de ouders die een geregistreerd partnerschap met elkaar hebben.

Maar hoe zit dat met ouders die niet met elkaar zijn getrouwd? Krijgen zij ook allebei van rechtswege, dus automatisch, het ouderlijke gezag? Hoe kunnen zij wel gezamenlijk het gezag krijgen?

Het ouderlijke gezag bij ongehuwden

De ouders die niet met elkaar zijn getrouwd en die ook geen geregistreerd partnerschap met elkaar hebben, hebben niet automatisch gezamenlijk het gezag. Alleen de moeder heeft dan het ouderlijke gezag over de kinderen.

Ook als de vader de kinderen heeft erkend, krijgt hij niet automatisch gezamenlijk met de moeder het gezag over de kinderen.

De vader die de kinderen heeft erkend kan op twee manieren het ouderlijke gezag krijgen.

Gezamenlijk verzoek van de ouders

In de eerste plaats kunnen de ouders samen aan de griffier van de rechtbank vragen de vader naast de moeder met het ouderlijke gezag te belasten en dat te registreren. Een advocaat is daarvoor niet nodig. Beide ouders moeten een formulier invullen, dat op de website van de rechtbanken (www.rechtspraak.nl) is te downloaden.

Het verzoek van de ouders wordt, zo zegt de wet, alleen geweigerd als:

a) een of beide ouders onbevoegd is tot het gezag;

b) een van beide ouders eerder al is ontheven van of ontzet uit het gezag en de andere ouder het gezag alleen uitoefent;

c) er al een voogd met het gezag over het kind is belast;

d) de voorziening in het gezag over het kind is komen te ontbreken;

e) de ouder die het gezag al heeft, dit met iemand anders dan de andere ouder uitoefent.

Een ouder is onbevoegd tot het gezag als de ouder bijvoorbeeld onder curatele is gesteld of een geestelijke stoornis heeft.

Eenzijdig verzoek van de vader met behulp van een advocaat

In de tweede plaats komt het geregeld voor dat een moeder weigert mee te werken aan het verkrijgen door de vader van het ouderlijke gezag. De moeder kan daar goede redenen voor hebben.

In dat geval is het voor de vader wel noodzakelijk dat hij zich tot een advocaat wendt. De advocaat kan dan voor de vader een verzoekschrift bij de rechtbank indienen en daarin aan de rechtbank verzoeken om hem samen met de moeder met het ouderlijke gezag te belasten.

De moeder krijgt dan gelegenheid om bij de rechtbank een verweerschrift in te dienen en uit te leggen waarom zij het met het verzoek van de vader niet eens is. Vervolgens zal de rechter een mondelinge behandeling inplannen. Ook zal de rechter waarschijnlijk, afhankelijk van het verweer van de moeder, de Raad voor de Kinderbescherming vragen een onderzoek in te stellen en hem te adviseren.

De rechtbank zal het verzoek van de vader alleen mogen afwijzen als:

a) er een onaanvaardbaar risico is dat het kind of de kinderen klem of verloren dreigen te raken tussen de ouders en niet te verwachten is dat daarin binnen afzienbare tijd voldoende verbetering komt, waarvan eigenlijk alleen sprake is als de ouders op geen enkele wijze in staat zijn gezamenlijk beslissingen van enig belang voor het kind of de kinderen te nemen;

b) afwijzing van het verzoek van vader anderszins in het belang van het kind of de kinderen noodzakelijk is.

De rechtbank zal het verzoek van de vader niet snel afwijzen. Het uitgangspunt van de wetgever is dat het gezamenlijke gezag in het belang van de kinderen is. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het verzoek van vader afgewezen.

Heeft u vragen?

Neemt u gerust contact op met een van onze advocaten als u vragen heeft over het ouderlijke gezag. Wij staan u dan graag te woord. Ook bent u welkom voor een gratis adviesgesprek.