Incasso-/beslagrecht

 • aanmaningen/sommatiebrieven;
 • incassoprocedures
 • incasso kort gedingen;
 • conservatoire beslagen;
 • executoriale beslagen;
 • executiegeschillen;
 • loonbeslag;
 • beslag op vorderingen;
 • beslag op bankrekeningen;
 • beslag op gebouwen;
 • beslag op auto’s , inventaris etc.
 • bodembeslag door de fiscus;