Huurrecht

  • opstellen en beoordelen huurovereenkomsten bedrijfsruimte;
  • opstellen en beoordelen huurovereenkomsten woonruimte;
  • beëindiging en ontbinding van huurovereenkomsten;
  • ontruiming van huurruimte;
  • vorderingen en procedures betreffende huurachterstanden;
  • gebreken, onderhoud en renovaties;
  • indeplaatsstelling huurder;
  • huurprijswijzigingen en – indexeringen;
  • procedures bij de Huurcommissie.