Hoe wordt de verdiencapaciteit van mijn ex vastgesteld?

Een man zal zijn ex-vrouw alleen partneralimentatie hoeven te betalen als zijn ex-vrouw onvoldoende mogelijkheden heeft om in haar eigen behoefte te voorzien en geen verdiencapaciteit heeft. Hiervan zal bijvoorbeeld sprake zijn als het inkomen van de vrouw lager is dan wat zij nodig heeft. Daarbij wordt altijd naar de welstand tijdens het huwelijk gekeken. Die welstand bepaalt wat de vrouw nodig heeft. Maar hoe zit het als de vrouw slechts twee dagen werkt en daardoor weinig inkomen heeft? Mag van de vrouw dan worden verlangd dat zij meer uren gaat werken? En moet zij zich ervoor inspannen om meer te werken en een hoger inkomen te verwerven? Hoe gaat een rechter met deze discussie om?

Verdiencapaciteit van een ex-partner

Op 13 november 2018 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (ECLI:NL:GHARL:2018:9993) een beslissing gegeven over de verdiencapaciteit van een van de ex-partners. De vrouw had de rechtbank gevraagd om de man te verplichten partneralimentatie te betalen. De man was het daarmee niet eens. Hij was van mening dat de vrouw voldoende inkomen kon verdienen en dat zij geen partneralimentatie nodig had.

De rechtbank gaf de vrouw gelijk. De vrouw had volgens de rechtbank geen verdiencapaciteit. Zij had dus geen mogelijkheden om inkomen te verwerven. De man was het met die beslissing niet eens en stelde hoger beroep in. Hij vond dat van de vrouw best mocht worden verlangd om te werken. De man vond ook dat de vrouw zich moest inspannen om werk te vinden.

Het Gerechtshof gaf de man gelijk. De vrouw had volgens het Gerechtshof wel degelijk enige verdiencapaciteit. Het redelijkerwijs te verwerven inkomen van de vrouw werd vastgesteld op een bedrag van EUR 750,= netto per maand. Zij was volgens het Gerechtshof in staat om enkele dagen per week te werken, dit naast de deeltijdopleiding die zij volgde.

Met welke omstandigheden hield het Gerechtshof rekening?

Het Gerechtshof hield rekening met de volgende omstandigheden:

  • de man en de vrouw waren al twee jaar uit elkaar. De vrouw heeft dus al twee jaar de tijd gehad om te proberen enig inkomen te verwerven;
  • de vrouw was op Hbo-niveau opgeleid;
  • de arbeidsmarkt zat in de lift;
  • de vrouw had geen medische beperkingen;
  • de kinderen hadden inmiddels een leeftijd dat de vrouw niet voortdurend voor hen aanwezig hoefde te zijn;
  • de vrouw had zich onvoldoende ingespannen om werk te vinden. Zij had vrijwel niet gesolliciteerd. Ook had zij zich niet bij uitzendbureaus ingeschreven;
  • de leeftijd van de vrouw;
  • de rolverdeling tijdens het huwelijk, waarbij de vrouw de zorg voor de kinderen op zich had genomen;
  • het feit dat de vrouw een deeltijdopleiding volgde.

Toekomstige verdiencapaciteit

De vrouw volgde een deeltijdopleiding. Deze zou nog ongeveer twee en een half jaar duren. Gelet hierop hield het Gerechtshof nog geen rekening met het inkomen dat de vrouw na afronding van haar opleiding zou kunnen verdienen. Het gevolg daarvan is dat de man over twee en een half jaar mogelijk een verzoek bij de rechtbank moet indienen om de partneralimentatie te laten wijzigen. Immers, op het moment dat de vrouw de opleiding zal hebben afgerond, kan zij meer verdienen dan het door het Gerechtshof vastgestelde bedrag van EUR 750,= netto per maand. Haar verdiencapaciteit zal dan toenemen.

Heeft u een vraag over partneralimentatie?

Moet u partneralimentatie betalen? Of heeft u discussie met uw ex-partner over de hoogte van de mogelijke partneralimentatie en over haar verdiencapaciteit? Neemt u dan gerust met een van onze advocaten contact op. Zij helpen u graag.