Hoe wordt de behoefte aan partneralimentatie vastgesteld?

Een verzoek om partneralimentatie moet goed worden onderbouwd. In het bijzonder moet de behoefte aan partneralimentatie goed worden onderbouwd. Als de behoefte aan partneralimentatie niet goed is onderbouwd, zal de rechter het verzoek afwijzen.

Hoe moet de behoefte aan partneralimentatie worden onderbouwd?

Partneralimentatie in de wet

In de wet is bepaald dat de rechter een verzoek tot partneralimentatie kan toekennen als een persoon onvoldoende eigen inkomsten heeft om in zijn levensonderhoud te voorzien en niet in staat is voldoende inkomsten te verwerven.

In de wet is niet bepaald hoe de behoefte aan partneralimentatie moet worden vastgesteld. In de wet wordt niet aangegeven wat onder het levensonderhoud wordt verstaan.

Partneralimentatie in de rechtspraak

Hoe bepaal je of een persoon voldoende eigen inkomsten heeft om in zijn eigen levensonderhoud te kunnen voorzien? Gaat het dan om de inkomsten en uitgaven van die persoon na het huwelijk? Of zijn de inkomsten en uitgaven tijdens het huwelijk ook van belang? En hoe bepaal je de hoogte van de behoefte aan partneralimentatie?

Welvaart tijdens het huwelijk

Uit de rechtspraak blijkt dat de hoogte van de behoefte aan partneralimentatie onder andere wordt bepaald door de welvaart tijdens het huwelijk.

De rechter zal inzicht moeten krijgen in de inkomsten tijdens de laatste jaren van het huwelijk. Die inkomsten bepalen namelijk de welvaart tijdens het huwelijk.

Ook zal de rechter een globaal inzicht moeten krijgen in de uitgaven tijdens het huwelijk. Die uitgaven bepalen ook de welvaart tijdens het huwelijk.

Aan de hand van de inkomsten en uitgaven kan de rechter de welvaart tijdens het huwelijk bepalen. Die welvaart bepaalt mede de behoefte aan partneralimentatie.

Te verwachten kosten van levensonderhoud

Naast de uitgaven tijdens het huwelijk, moet de rechter ook inzicht krijgen in de bestaande kosten.

De behoefte zal zo veel mogelijk aan de hand van concrete gegevens over de bestaande en de te verwachten kosten van levensonderhoud moeten worden bepaald.

Aan de hand van de welvaart tijdens het huwelijk moet worden beoordeeld of deze kosten redelijk zijn.

Onderbouwing van de behoefte aan partneralimentatie

De welvaart tijdens het huwelijk is dus van invloed op de behoefte aan partneralimentatie. Die behoefte is het levensonderhoud waarin moet worden voorzien. Die behoefte is niet beperkt tot de bestaande kosten van de persoon die partneralimentatie vraagt. Die behoefte omvat ook de uitgaven tijdens het huwelijk. Uitgaven die zonder partneralimentatie niet meer kunnen worden verricht.

Het kan dan gaan om de uitgaven voor vakanties. Stel dat partijen tijdens het huwelijk driemaal per jaar op vakantie gingen. De jaarlijkse uitgaven voor die vakanties bepalen ook de behoefte aan partneralimentatie. Hetzelfde geldt voor de uitgaven tijdens het huwelijk voor kleding.

Behoeftelijst

Het is belangrijk om de behoefte aan partneralimentatie goed te onderbouwen. Als er tijdens het huwelijk elke maand 500 euro aan kleding werd gekocht, dan moet dat wel worden onderbouwd. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van bankafschriften.

De meeste advocaten maken gebruik van een behoeftelijst. Dat is een overzicht waarop onder elkaar alle kosten en uitgaven staan vermeld. Het gaat dan om de bestaande uitgaven, zoals de bestaande woonlasten. Ook gaat het om de uitgaven die tijdens het huwelijk werden gedaan en die zonder partneralimentatie niet meer kunnen worden gedaan.

Heeft u behoefte aan partneralimentatie?

Heeft u behoefte aan partneralimentatie? Neemt u dan gerust met een van onze advocaten contact op. Zij kunnen samen met u uw behoefte aan partneralimentatie berekenen. Ook kunnen zij voor u een verzoekschrift tot het vaststellen van partneralimentatie bij de rechtbank indienen.