Hoe hoog is een WW-uitkering?

Hoe hoog is een WW-uitkering? Als dat aan mensen wordt gevraagd, dan wordt vaak als antwoord gegeven dat de WW-uitkering gelijk is aan 75% van het laatstverdiende loon voor de eerste twee maanden van de WW-uitkering en 70% van het laatstverdiende loon voor de maanden daarna.

Maximum aan hoogte WW-uitkering

Dat antwoord is echter niet volledig juist. De hoogte van de WW-uitkering is namelijk gemaximeerd.

In de Werkloosheidswet (artikel 44) staat namelijk dat de hoogte van de WW-uitkering wordt berekend naar het dagloon.

Maximumdagloon

Het dagloon is, zo staat in artikel 45 van de Werkloosheidswet, 1/261 deel van het loon dat de werknemer verdiende. Echter, in datzelfde artikel staat dat het dagloon ten hoogste het bedrag is, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, met betrekking tot een loontijdvak van een dag.

Het bedrag dat is bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen is een maximumbedrag, ook wel het maximumdagloon genoemd. De WW-uitkering zal dus nooit meer bedragen dan 75% respectievelijk 70% van dat maximumbedrag.

Dat betekent dat werknemers met een inkomen dat hoger is dan dit bedoelde maximumbedrag een WW-uitkering krijgen die lager is dan 75% respectievelijk 70% van het laatstverdiende salaris.

Werknemers met een inkomen dat gelijk is aan of lager is dan het maximumbedrag ontvangen een WW-uitkering dat gelijk is aan 75% respectievelijk 70% van het laatstverdiende salaris.

Uwv

Op de website van het UWV kunt u met een rekenhulp een proefberekening maken van de hoogte van uw WW-uitkering (link).

Heeft u vragen? Bel onze advocaten in Almere!

Indien u naar aanleiding van dit artikel een vraag heeft, neemt u dan gerust met een van onze advocaten in Almere, bijvoorbeeld met mr. E.D. van Tellingen, contact op.