Fiscale wijzigingen kinderalimentatie

Op 1 januari 2015 treden een aantal fiscale wijzigingen in werking die gevolgen kunnen hebben voor de draagkracht van gescheiden ouders en de behoefte van de kinderen aan kinderalimentatie.

In de eerste plaats wordt de aftrek “uitgaven voor levensonderhoud kinderen jonger dan 21 jaar” afgeschaft. Het fiscale voordeel voor een ouder die kinderalimentatie betaalt komt te vervallen. Dat heeft gevolgen voor de ouder die kinderalimentatie betaalt. Die ouder zal netto minder overhouden. Dit kan een reden zijn om een advocaat te vragen een wijzigingsverzoek kinderalimentatie bij de rechtbank in te laten dienen.

In de tweede plaats wordt de alleenstaande ouderkorting afgeschaft. Daarvoor in de plaats komt de alleenstaande ouderkop. Die alleenstaande ouderkop komt bovenop het kind gebonden budget. Niet iedereen zal de alleenstaande ouderkop ontvangen, omdat deze afhankelijk is van het inkomen dat de alleenstaande ouder heeft.

De Expertgroep Alimentatienormen beveelt aan de alleenstaande ouderkop in mindering te brengen op de behoefte van de kinderen. Dit kan er in een aantal gevallen toe leiden dat er geen behoefte meer resteert waarin de ouders moeten voorzien. In een dergelijk geval is er dus geen aanleiding voor het opleggen van een onderhoudsbijdrage ten laste van de andere, niet-verzorgende ouder.

Beide fiscale wijzigingen kunnen dus gevolgen hebben voor de door een ouder te betalen kinderalimentatie, in die zin dat de kinderalimentatie die nu is verschuldigd moet worden verlaagd.

Een verlaging van de kinderalimentatie, dit als gevolg van het hogere kind gebonden budget dat de verzorgende ouder ontvangt, kan ertoe leiden dat de partneralimentatie die de alimentatieplichtige ouder betaalt, hoger wordt. Als u dus naast kinderalimentatie ook partneralimentatie betaalt, doet u er verstandig aan niet alleen door een advocaat de kinderalimentatie opnieuw te laten berekenen, maar ook de partneralimentatie.

Vragen? Bel een van onze advocaten in Almere!

Als u over dit artikel vragen heeft of u wilt de alimentatie laten berekenen, neemt u dan gerust met een van onze advocaten contact op.