Mijn ex komt de omgangsregeling niet na. Wat kan ik doen?

Wat kunt u doen als uw ex de omgangsregeling niet nakomt en u de kinderen niet meekrijgt?

In het geval u de kinderen niet meekrijgt en de omgangsregeling door uw ex niet wordt nagekomen, dan kunt u via de rechter proberen nakoming van de omgangsregeling af te dwingen.

Kort geding

Dat kan bijvoorbeeld met een kort geding. Daarvoor heeft u wel een advocaat nodig.

Een kort geding is een snelle procedure bij de rechtbank, die is bedoeld voor situaties waarin sprake is van een spoedeisend belang. Als een omgangsregeling niet wordt nagekomen, dan is er al snel sprake van een dergelijk spoedeisend belang.

Het is namelijk van groot belang voor de kinderen om omgang te hebben met de niet verzorgende ouder, meestal de vader. De band met de niet verzorgende ouder moet zoveel mogelijk in stand worden gelaten. Dat geldt zeker als er sprake is van zeer jonge kinderen.

Sancties op het niet nakomen van de omgangsregeling

Maar wat nu als de rechter in kort geding de verzorgende ouder, bijvoorbeeld de moeder, verplicht de omgangsregeling na te komen, maar zij dat alsnog weigert. In dat geval kent de wet diverse sancties die de rechter in een uitspraak aan de moeder kan opleggen als zij blijft weigeren de omgangsregeling na te komen.

Zo kan de rechter bepalen dat de moeder een dwangsom moet betalen als zij de kinderen opnieuw niet aan de vader meegeeft. Ook kan de rechter bepalen dat lijfsdwang wordt toegepast als moeder blijft weigeren de omgangsregeling na te komen.

In het uiterste geval kan de rechter zelfs de hoofdverblijfplaats van de kinderen wijzigen en bepalen dat de kinderen weer bij vader zullen wonen, dit omdat de moeder blijft weigeren de omgangsregeling na te komen. De vader zal wel expliciet aan de rechter moeten vragen de hoofdverblijfplaats te wijzigen.

De rechter gaat niet snel over tot het opleggen van sancties, zoals een dwangsom, aan de moeder die de omgangsregeling niet nakomt. De rechter zal dat pas doen als de moeder meerdere uitspraken van de rechter aan haar laars lapt zonder enige goede reden daarvoor. Dat is voor vaders vaak erg frustrerend. Rechters zijn helaas vaak iets te voorzichtig.

Heeft u vragen? Bel onze advocaten in Almere!

Indien u naar aanleiding van dit artikel een vraag heeft, neemt u dan gerust met een van onze advocaten in Almere, bijvoorbeeld met mr. W.F. Wienen, contact op.