Eindigt de partneralimentatie omdat mijn ex een nieuwe relatie heeft?

Eindigt de verplichting tot het betalen van partneralimentatie op het moment dat de ex-partner die de partneralimentatie ontvangt een nieuwe relatie krijgt?

Nee, de verplichting tot het betalen van partneralimentatie eindigt niet per definitie op het moment dat de ex-partner een nieuwe relatie krijgt.

Maar wanneer eindigt de verplichting tot het betalen van partneralimentatie dan wel?

Wanneer eindigt de verplichting partneralimentatie te betalen?

In de wet, namelijk artikel 1:160 BW, is bepaald dat de verplichting van de ene partner, bijvoorbeeld de man, tot het betalen van partneralimentatie eindigt wanneer de andere partner, bijvoorbeeld de vrouw, opnieuw in het huwelijk treedt, een geregistreerd partnerschap aangaat of is gaan samenleven met een nieuwe partner als ware zij gehuwd.

Als de vrouw met een nieuwe partner trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat, is er dus geen enkele discussie. Dan eindigt de verplichting van de man om aan zijn ex-vrouw partneralimentatie te betalen. Dat is echter anders als er wel een nieuwe partner is, maar de ex-vrouw is daarmee niet opnieuw getrouwd en heeft daarmee ook geen geregistreerd partnerschap. Dan eindigt de partneralimentatieverplichting alleen als de vrouw en haar nieuwe partner met elkaar samenleven als ware zij met elkaar gehuwd.

Samenleven als ware zij gehuwd: wanneer is dat het geval?

Maar wanneer is er nu sprake van de situatie dat de ex-vrouw met een nieuwe partner samenleeft als ware zij gehuwd?

Voor een bevestigende beantwoording van deze vraag is vereist dat tussen de ex-vrouw en haar nieuwe partner een affectieve relatie van duurzame aard bestaat, die meebrengt dat de ex-vrouw en haar nieuwe partner elkaar wederzijds verzorgen, met elkaar samenwonen en een gemeenschappelijke huishouding voeren.

Uit de rechtspraak volgt dat niet snel mag worden aangenomen dat iemand met een nieuwe partner samenleeft als ware zij gehuwd.

Om een en ander te verduidelijken worden hierna twee voorbeelden uit de rechtspraak weergegeven.

Eerste voorbeeld: de LAT-relatie

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 16 februari 2016 een uitspraak gedaan in een procedure waarin de man had verzocht dat zou worden bepaald dat hij geen partneralimentatie meer hoefde te betalen, omdat zijn ex-vrouw volgens de man een nieuwe partner had.

De ex-vrouw van de man erkende dat zij een nieuwe relatie had. Zij stelde echter dat het om een zogeheten LAT-relatie ging.

Haar nieuwe partner at weleens bij haar thuis mee en bleef ook wel eens bij haar overnachten, maar dat was volgens de vrouw incidenteel. De vrouw stelde verder dat zij haar nieuwe partner bovendien altijd terugbetaalde als hij incidenteel een boodschap voor haar meebracht.  Volgens de vrouw had zij met haar nieuwe partner, die ook een eigen woning had, geen gezamenlijke huishouding.

Het Gerechtshof oordeelde dat er geen sprake was van een samenleven als ware de vrouw met haar nieuwe partner gehuwd. Er was geen sprake van een wederzijdse verzorging van de vrouw en haar nieuwe partner en zij voerden geen gemeenschappelijke huishouding.

Het Gerechtshof oordeelde dus dat de man aan zijn ex-vrouw partneralimentatie moest blijven betalen, ondanks dat zij dus een nieuwe partner had. Een zogeheten LAT-relatie maakt dus geen einde aan de verplichting tot het betalen van partneralimentatie. De vrouw bleef recht hebben op partneralimentatie van haar ex-man.

Tweede voorbeeld: huren van een kamer bij een nieuwe partner

Het Gerechtshof Amsterdam oordeelde in een andere zaak op 28 juli 2015 dat de verplichting tot het betalen van partneralimentatie wel was komen te vervallen. Wat was de situatie?

De man was van mening dat hij geen partneralimentatie aan zijn ex-vrouw meer hoefde te betalen, omdat zij met haar nieuwe partner was gaan samenwonen.

De ex-vrouw erkende dat zij een nieuwe partner had. Zij stelde zich echter op het standpunt dat zij desondanks nog steeds recht had op partneralimentatie. Zij woonde volgens haar namelijk niet met haar nieuwe partner samen. Zij huurde slechts een kamer in de woning van haar nieuwe partner en daarvoor betaalde zij ook huur, hetgeen zij aan de hand van een huurovereenkomst en huurbetalingen meende te kunnen bewijzen. De vrouw stelde bovendien dat dit een tijdelijke situatie was en dat zij op zoek was naar een eigen woning.

De man diende bij het Gerechtshof echter meerdere uitdraaien van de Facebookpagina van de vrouw in. Daarop stonden diverse berichten en foto’s waaruit bleek dat de vrouw voor haar nieuwe partner kookte, dat zij haar nieuwe partner als de echte vader van haar kinderen beschouwde, dat ze samen met haar nieuwe partner twee hondjes had, dat ze ontbijt voor haar nieuwe partner maakte etc.

Het Gerechtshof oordeelt dan ook dat, ondanks dat de vrouw zei een kamer te huren en daarvoor huur te betalen, de vrouw toch echt met haar nieuwe partner samenleefde als ware zij gehuwd. Het is volgens het Gerechtshof duidelijk dat er tussen de vrouw en haar nieuwe partner sprake is van een duurzame affectieve relatie.

De man hoefde dus volgens het Gerechtshof Amsterdam geen partneralimentatie meer te betalen.

Partneralimentatie en Facebook

Het lastige in de genoemde situaties is dat de man moet bewijzen dat zijn ex-vrouw samenleeft met een nieuwe partner als ware zij gehuwd.

Als zijn ex-vrouw ontkent dat zij een gemeenschappelijke huishouding met haar nieuwe partner voert is het voor de man bijzonder moeilijk om aan te tonen dat dit anders is.

De man kan een privé-detective inschakelen, maar dat kan erg kostbaar zijn.

Steeds vaker zien wij echter dat in gerechtelijke procedures gebruik wordt gemaakt van  informatie die de ex-partner op sociale media, zoals Facebook, heeft gezet.

Wij adviseren klanten die partneralimentatie verschuldigd zijn dan ook regelmatig om de Facebookpagina van de ex-partner in de gaten te houden en daarvan zo nodig uitdraaien te maken en op die manier dus bewijs te verzamelen tegen de ex-partner.

Wanneer eindigt uw partneralimentatie?

Heeft u vragen over dit artikel? Of wilt u weten of u wellicht kunt stoppen met het betalen van partneralimentatie? Of wilt u weten of uw ex-partner mag stoppen met het betalen van de partneralimentatie? Neemt u dan gerust met een van onze advocaten contact op. U bent ook van harte welkom voor een gratis adviesgesprek.