Echtscheiding en schulden

Als u bent getrouwd in gemeenschap van goederen en u heeft schulden, dan moeten er ook afspraken worden gemaakt over de schulden en hoe deze in de verdeling moeten worden betrokken. Wie gaat de schulden betalen? Bij wie kunnen schuldeisers gaan incasseren?

Echtscheiding en schulden: hoe zit dat?

Als u getrouwd bent in gemeenschap van goederen dan is er een gemeenschap. Die gemeenschap bestaat uit alles dat u samen hebt aan bezittingen en schulden.

U heeft beiden een gelijk aandeel in die gemeenschap. Als er bijvoorbeeld sprake is van spaargeld, dan zal dat spaargeld ingeval van een echtscheiding bij helfte tussen u beiden moeten worden verdeeld. Ieder van u krijgt dan 50% van het aanwezige spaargeld. Datzelfde geldt voor de overwaarde van bijvoorbeeld de gezamenlijke woning.

Als er schulden zijn, dan zijn er feitelijk twee soorten schulden te onderscheiden. Er zijn schulden die u gezamenlijk bent aangegaan, zoals bijvoorbeeld een gezamenlijke lening bij de bank (zoals een doorlopend krediet) en er zijn schulden die u niet gezamenlijk bent aangegaan, maar die slechts een van u beiden heeft afgesloten. Laatstgenoemde schulden zullen vaak al door een van de echtgenoten zijn afgesloten voordat het huwelijk was gesloten.

Beide soorten schulden vallen in die gemeenschap van goederen. Dat betekent dat als een van u beiden een schuld geheel aflost, dit na de echtscheiding, de andere (ex-)echtgenoot de helft van de afgeloste schuld aan de (ex-)echtgenoot moet vergoeden.

In de onderlinge verhouding bent u dus als ex-echtgenoten verplicht de helft van de schulden voor uw rekening te nemen.

Relatie tot de schuldeisers

Maar hoe zit dat in de relatie met de schuldeisers? Kunnen de schuldeisers altijd bij beide (ex-)echtgenoten voor de gehele schuld aankloppen en de gehele schuld bij beide (ex-)echtgenoten incasseren?

Voor het antwoord op deze vraag is het belangrijk eerst te kijken wat voor soort schuld het betreft. Gaat het om een schuld die door beide (ex-)echtgenoten is aangegaan of gaat het om een schuld die door een van de beide (ex-)echtgenoten is aangegaan?

In het geval van een schuld die door beide (ex-)echtgenoten is gesloten, bijvoorbeeld een gezamenlijk doorlopend krediet, geldt dat de schuldeisers, in dit geval de bank, beide (ex-)echtgenoten voor de volledige openstaande schuld aansprakelijk kunnen stellen en dus ook de gehele schuld bij ieder van de (ex-)echtgenoten kan gaan incasseren, bijvoorbeeld door het leggen van loonbeslag.

In het geval van een schuld die door een van de beide (ex-)echtgenoten is gesloten, bijvoorbeeld een schuld die voor het huwelijk door een van de (ex-)echtgenoten is aangegaan, geldt iets anders.

De (ex-)echtgenoot die de schuld heeft gesloten, is jegens de schuldeiser met zijn vermogen aansprakelijk voor de betaling van de schuld. De schuldeiser kan zich niet verhalen op het privévermogen van de (ex-)echtgenoot die de schuld niet is aangegaan.

Wel kan de schuldeiser de schuld verhalen op de gemeenschap en als deze positief is, dus vermogen omvat, zoals spaargeld, op de helft van het aandeel in de gemeenschap van de (ex-)echtgenoot die de schuld niet is aangegaan. De schuldeiser kan zich echter niet verhalen op bijvoorbeeld het inkomen van de (ex-)echtgenoot die de schuld niet is aangegaan en ook niet op zijn bezittingen en vermogen dat hij/zij heeft verkregen na datum indiening echtscheidingsverzoek.

Peildatum omvang gemeenschap van goederen

Die datum van indiening van het echtscheidingsverzoek is van groot belang in een echtscheidingsprocedure.

Dat is namelijk de datum waarop wordt vastgesteld welke bezittingen en schulden tot de gemeenschap van goederen behoren.

Als er na die datum door een van de echtgenoten nog een schuld wordt aangegaan, dan valt die schuld niet meer in de gemeenschap van goederen en kan de schuldeiser de schuld dus ook niet verhalen op het aandeel van de andere (ex-)echtgenoot in de gemeenschap van goederen.

Vragen aan een van onze advocaten familierecht?

Indien u over echtscheiding en schulden vragen heeft, neemt u dan gerust met een van onze advocaten contact op.

Ons advocatenkantoor

Ons advocatenkantoor is gevestigd in Almere aan de Schoutstraat 51, in het centrum. Wij zijn goed bereikbaar, zowel met het openbaar vervoer als met de auto.