Contractenrecht

 • opstellen en beoordelen van overeenkomsten in algemene zin;
 • beëindiging en ontbinding van overeenkomsten;
 • vorderingen en procedures tot nakoming van overeenkomsten;
 • geschillen over de uitleg en gevolgen van overeenkomsten;
 • koopovereenkomsten;
 • opdrachtovereenkomsten;
 • distributieovereenkomsten;
 • agentuurovereenkomsten;
 • bemiddelingsovereenkomsten;
 • sponsorovereenkomsten;
 • overnameovereenkomsten;
 • management buy-out en management buy-in overeenkomsten;
 • samenwerkingsovereenkomsten;
 • maatschapsovereenkomsten;
 • vennootschapsovereenkomsten;
 • aandeelhoudersovereenkomsten;
 • managementovereenkomsten;
 • geldleningsovereenkomsten;
 • algemene voorwaarden.