Columns Arbeidsrecht

Hieronder vindt u de columns arbeidsrecht die onze advocaten schrijven. De columns zijn per onderwerp gegroepeerd.

De columns behandelen veel voorkomende onderwerpen waarmee u als werknemer te maken kunt krijgen. Zo kan het gebeuren dat uw werkgever uw arbeidsovereenkomst met u wilt beëindigen. Of dat u ten onrechte op staande voet wordt ontslagen. Of dat uw werkgever uw salaris niet op tijd betaalt. Wat moet u dan doen? Wat zijn uw rechten? In onze columns behandelen onze advocaten deze en nog vele andere onderwerpen waarmee u als werknemer kunt worden geconfronteerd.

Ontslag op staande voet

Beëindiging arbeidsovereenkomst met een vaststellingsovereenkomst

Ontslag op grond van bedrijfseconomische omstandigheden

Ontslag als gevolg van disfunctioneren

Transitievergoeding en billijke vergoeding

Opzeggen van de arbeidsovereenkomst

Concurrentiebeding, relatiebeding en bijzondere bedingen in de arbeidsovereenkomst

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Oproepcontract, 0-urencontract en payrolling

Overgang van onderneming

Ziekte en arbeidsongeschiktheid

WW-uitkering

Vakantietoeslag en vakantiedagen

Wijziging van arbeidsvoorwaarden en arbeidsrecht

Goed werkgeverschap en goed werknemerschap

Kenmerken van een arbeidsovereenkomst

Ambtenarenrecht