Column Almere Deze Week

De column Recht Deze Week, zoals die is verschenen in de Almere Deze Week van 24 juli 2013, staat online. De column gaat over een recent vonnis van de kantonrechter van de Rechtbank Oost-Nederland, waarin de kantonrechter van oordeel is dat niet de payrollonderneming, maar de inlener (het bedrijf aan wie de werknemer door de payrollonderneming was uitgeleend) als werkgever moest worden aangemerkt.

Het vonnis van de kantonrechter van de Rechtbank Oost-Nederland is te downloaden via deze link. De column is te downloaden via deze link.