Blog ondernemingsrecht

19 februari 2015

Op het moment dat u een bijstandsuitkering aanvraagt, gelden er voor u een aantal verplichtingen. Een van deze verplichtingen is de zogenaamde inlichtingenplicht. Artikel 17 lid 1 Participatiewet: inlichtingenplicht Blijkens artikel 17 lid 1 van…

27 januari 2015

Een uitspraak van de rechter is vaak uitvoerbaar bij voorraad verklaard. Dat betekent dat daaraan uitvoering moet worden gegeven, ook als tegen die uitspraak hoger beroep is ingesteld. Als u bent veroordeeld tot betaling van…

12 januari 2015

Een civiele procedure bij de rechtbank eindigt met een uitspraak, een vonnis of een beschikking. Als u het met die uitspraak van de rechtbank niet eens bent, kunt u daartegen in hoger beroep komen. Moet…

1 januari 2015

Op 1 december 2014 is Erwin Gosselink als advocaat bij Wienen & van Tellingen Advocaten Almere in dienst getreden. Erwin Gosselink is civielrechtelijk afgestudeerd in Amsterdam en voert als advocaat een brede (proces)praktijk en richt…