Blog ondernemingsrecht

9 mei 2015

De vennoten van een vennootschap onder firma zijn hoofdelijk verbonden voor de schulden van de vennootschap onder firma. Dat betekent dat de schuldeisers dus iedere vennoot voor de gehele vordering in privé kunnen aanspreken en…

19 februari 2015

Op het moment dat u een bijstandsuitkering aanvraagt, gelden er voor u een aantal verplichtingen. Een van deze verplichtingen is de zogenaamde inlichtingenplicht. Artikel 17 lid 1 Participatiewet: inlichtingenplicht Blijkens artikel 17 lid 1 van…

27 januari 2015

Een uitspraak van de rechter is vaak uitvoerbaar bij voorraad verklaard. Dat betekent dat daaraan uitvoering moet worden gegeven, ook als tegen die uitspraak hoger beroep is ingesteld. Als u bent veroordeeld tot betaling van…

12 januari 2015

Een civiele procedure bij de rechtbank eindigt met een uitspraak, een vonnis of een beschikking. Als u het met die uitspraak van de rechtbank niet eens bent, kunt u daartegen in hoger beroep komen. Moet…