Blog ondernemingsrecht

13 februari 2018

Een huurovereenkomst voor bedrijfsruimte wordt meestal voor meerdere jaren aangegaan. Bij het aangaan van de huurovereenkomst gaat niemand er vanuit dat de huur niet zal worden betaald. Beide partijen hopen op een goede en langdurige…

15 december 2016

Regelmatig ontstaat tussen buren onderling of tussen inwoners en een gemeente een geschil over de vraag wie eigenaar is van een bepaald stuk grond. Het geschil over de eigendom van de grond ontstaat vaak pas…

18 juni 2015

Het inroepen van een huurbeding bij executoriale verkoop Tegenwoordig zijn – mede door de financiële crisis – huiseigenaren dikwijls niet langer in staat om de hypotheeklasten van hun woning te dragen. Dit heeft uiteindelijk tot…

9 mei 2015

De vennoten van een vennootschap onder firma zijn hoofdelijk verbonden voor de schulden van de vennootschap onder firma. Dat betekent dat de schuldeisers dus iedere vennoot voor de gehele vordering in privé kunnen aanspreken en…