Wienen en van Tellingen Advocaten Almere

Blog familierecht

26 november 2018

Een man zal zijn ex-vrouw alleen partneralimentatie hoeven te betalen als zijn ex-vrouw onvoldoende mogelijkheden heeft om in haar eigen behoefte te voorzien en geen verdiencapaciteit heeft. Hiervan zal bijvoorbeeld sprake zijn als het inkomen…

30 april 2018

De rechter kan een ex-partner het recht op een uitkering tot levensonderhoud toekennen. Dat is wat wij ook wel partneralimentatie noemen. Die ex-partner kan alleen aanspraak op partneralimentatie maken als zij niet voldoende inkomsten heeft…

30 januari 2018

Partneralimentatie moet in beginsel 12 jaar worden betaald. Deze termijn van 12 jaar begint op de datum dat de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven. Alleen als een huwelijk korter dan 5 jaar heeft geduurd en uit dit…

4 januari 2018

Een echtscheiding heeft veelal verstrekkende gevolgen. Er moeten allerlei afspraken worden gemaakt. Zeker als er ook minderjarige kinderen zijn. Lukt het niet om afspraken te maken, dan moet de rechter worden gevraagd een beslissing te…