Blog arbeidsrecht

19 januari 2017

Een arbeidsovereenkomst kan op een aantal manieren worden beëindigd. Een van de mogelijkheden is in onderling overleg. Dat wordt ook wel een beëindiging met wederzijds goedvinden genoemd. Er wordt dan een vaststellingsovereenkomst opgesteld. Heeft u…

8 november 2016

Regelmatig worden onze advocaten geconfronteerd met werkgevers die de arbeidsovereenkomst met een disfunctionerende werknemer willen beëindigen. Evenzo vaak worden onze advocaten geconfronteerd met werknemers van wie de werkgever de arbeidsovereenkomst vanwege disfunctioneren wil beëindigen. In…

8 september 2016

Ook als je ziek bent, mag je als werknemer op vakantie. Voor je vakantieplannen gaat maken tijdens je ziekte dien je dit eerst echter wel met je werkgever te overleggen. Je moet op de gebruikelijke…

10 februari 2016

Wanneer je een arbeidsovereenkomst sluit ben je in principe gehouden aan alles wat je in deze arbeidsovereenkomst met je werkgever bent overeengekomen. Onderdeel van de arbeidsovereenkomst zijn doorgaans onder andere de arbeidsplaats, de arbeidsduur en…