Bedenktijd bij een vaststellingsovereenkomst

In een eerder blog vertelden wij u al dat een vaststellingsovereenkomst onder omstandigheden door een werknemer kan worden vernietigd. Sinds 1 juli 2015 heeft een werknemer een bedenktijd. Wat houdt die bedenktijd in?

De bedenktijd bij een vaststellingsovereenkomst

Sinds 1 juli 2015 heeft een werknemer 14 dagen de tijd om zijn instemming met een vaststellingsovereenkomst ter beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst te herroepen.

Door zijn instemming te herroepen komt de vaststellingsovereenkomst te vervallen. In de wet staat dat de opzegging van de arbeidsovereenkomst dan niet heeft plaatsgevonden.

De werknemer is dan niet langer meer gebonden aan de gemaakte afspraken. De arbeidsovereenkomst komt dan niet met wederzijds goedvinden tot een einde.

Een werknemer die dus spijt heeft van het zetten van zijn handtekening onder de vaststellingsovereenkomst, kan daar dus nog makkelijk vanaf. Zo wordt voorkomen dat een werknemer onder druk vanuit de werkgever akkoord gaat met het beëindigen van zijn arbeidsovereenkomst, dit zonder dat hij eerst in de gelegenheid is geweest juridisch advies bij een advocaat in te winnen.

Hoe moet de herroeping gebeuren?

Herroeping, dus het intrekken van de instemming met de vaststellingsovereenkomst, moet schriftelijk gebeuren. Dat kan dus met behulp van een brief.

Die brief moet aan de werkgever gericht zijn. U doet er verstandig aan de brief aangetekend te versturen, zodat u er zeker van bent dat uw werkgever uw herroeping ook ontvangt. U kunt de brief daarnaast ook nog per e-mail versturen.

Door de brief aangetekend te versturen, voorkomt u dat uw werkgever kan zeggen dat hij niets heeft ontvangen.

Een werknemer hoeft geen redenen aan te geven voor het herroepen van zijn instemming. Zonder opgaaf van redenen kan de werknemer dus van de afspraken af.

De bedenktijd is soms drie weken

De bedenktijd is in beginsel 14 dagen.

Uw werkgever moet u echter wijzen op uw recht de vaststellingsovereenkomst c.q. uw instemming te herroepen.Dat moet hij doen binnen twee dagen nadat u uw instemming hebt gegeven.

Indien uw werkgever u daar niet binnen twee dagen nadat u uw instemming hebt gegeven op wijst, kunt u uw instemming gedurende drie weken herroepen.

Heeft u een vaststellingsovereenkomst ontvangen?

Als u een vaststellingsovereenkomst ter beëindiging van uw arbeidsovereenkomst hebt ontvangen, dan doet u er verstandig aan deze door een advocaat te laten beoordelen.

U kunt daarvoor bij ons advocatenkantoor in Almere terecht. Neemt u gerust met een van onze advocaten contact op.