Wilfred Wienen

Wilfred Wienen is civielrechtelijk afgestudeerd in Nijmegen en is partner bij Wienen & van Tellingen Advocaten Almere. Hij voert als advocaat in Almere een brede juridische (proces)praktijk en is onder meer gespecialiseerd in het ondernemingsrecht, contractenrecht, arbeidsrecht en het personen- en familierecht (waarbij met name alimentatiegeschillen en geschillen over de uitoefening van het ouderlijke gezag zijn bijzondere aandacht hebben). Daarnaast heeft Wilfred Wienen de specialistenopleiding Grotius Fusies & Overnames met succes afgerond en is hij tevens lid van de Vereniging Corporate Litigation (procesvoering in ondernemingsrechtelijke geschillen). Eveneens houdt Wilfred Wienen zijn kennis jaarlijks up to date door het volgen en succesvol afronden van diverse cursussen op diverse rechtsgebieden. Zo heeft Wilfred Wienen recent met succes deelgenomen aan de volgende cursussen:

 • 2022: Ontwikkelingen in het arbeidsrecht;
 • 2022: Verdieping Wet Normering Topinkomens;
 • 2022: Ontslagvergoedingen;
 • 2022: Recente rechtspraak arbeidsrecht;
 • 2022: Beëindigen van huur;
 • 2022: Medehuur bij huur van woonruimte;
 • 2022: Huur: de kwalificatie;
 • 2022: De verplichtingen van de verhuurder;
 • 2023: De beperkte huwelijksgemeenschap;
 • 2023: De familierechtadvocaat en het tuchtrecht;
 • 2023: Recente rechtspraak familierecht;
 • 2023: Europese verordening huwelijksvermogensrecht;
 • 2023: Recente rechtspraak alimentatie;
 • 2023: Richtlijn oneerlijke bedingen in het huurrecht;
 • 2023: Medehuur bij huur van woonruimte;
 • 2023: Recente rechtspraak huurrecht;
 • 2023: Procederen in het huurrecht;
 • 2023: De insolventie van de huurder;
 • 2023: Verplichtingen jegens de zieke werknemer;
 • 2023: Ontslag op staande voet;
 • 2023: Ontslagvergoedingen;
 • 2023: De ziektewet in de praktijk.

e-mail: wienen@wvtadvocaten.nl
mobiel: 06-23146999

Wilfred Wienen staat in het rechtsgebiedenregister van de Orde van Advocaten geregistreerd met de rechtsgebieden Algemene Praktijk (civiel recht en bestuursrecht) en Personen- en Familierecht. Wilfred Wienen is volgens de normen van de Orde van Advocaten verplicht jaarlijks per rechtsgebied 10 opleidingspunten te behalen.