Diederik van Tellingen

Diederik van Tellingen is zowel civiel- als strafrechtelijk afgestudeerd aan de VU in Amsterdam en is partner bij Wienen & van Tellingen Advocaten Almere.

Hij voert als advocaat in Almere een brede juridische (proces)praktijk en is onder meer gespecialiseerd in het arbeidsrecht, ondernemingsrecht, huurrecht, bestuursrecht, het sociaal zekerheidsrecht en het strafrecht.

Daarnaast heeft Diederik van Tellingen de specialistenopleiding Grotius Arbeidsrecht met succes afgerond.

Diederik van Tellingen staat in het rechtsgebiedenregister van de Orde van Advocaten met de rechtsgebieden Algemene Praktijk (civiel recht, bestuursrecht en strafrecht) en Arbeidsrecht geregistreerd. Diederik van Tellingen is op grond van deze registratie volgens de normen van de Orde van Advocaten verplicht jaarlijks per rechtsgebied 10 opleidingspunten te behalen.

e-mail: vantellingen@wvtadvocaten.nl
mobiel: 06-41421680