Onze tarieven

Voor ondernemers geldt een uurtarief van € 170,= (exclusief 21% btw).
Voor particulieren geldt een uurtarief van € 150,= (exclusief 21% btw).

Wij spreken in tegenstelling tot andere advocaten in Almere naast het uurtarief een maximum- en/of vaste prijs met u af. U weet dan vooraf wat de advocaatkosten maximaal zullen worden. U wordt niet achteraf geconfronteerd met onverwacht hoge advocaatkosten of extra bijkomende kosten.

U betaalt dus nooit meer dan de met u afgesproken prijs. Wel kan het zo zijn dat u minder betaalt dan de prijs, bijvoorbeeld als wij aan uw zaak minder tijd hebben hoeven te besteden dan voor uw soort zaak gebruikelijk is.

In overleg met u spreken wij af welke maximumprijs of welke vaste prijs wij in uw zaak zullen hanteren.

Naast de advocaatkosten, het honorarium voor onze advocaten, moet u ingeval van een gerechtelijke procedure rekening houden met griffierecht. Griffierecht is een heffing die door de rechtbanken en gerechtshoven in rekening wordt gebracht. Een rechter neemt uw zaak pas in behandeling na betaling van het griffierecht. De hoogte van het griffierecht is afhankelijk van de soort zaak en het financiële belang van uw zaak. Onze advocaten informeren u in het eerste gesprek ook over het griffierecht en de hoogte daarvan in uw situatie.

Daarnaast kan het zo zijn dat er in uw situatie nog andere kosten bijkomen, bijvoorbeeld de kosten voor de deurwaarder, dit ingeval er namens u een dagvaarding moet worden uitgebracht. Ook over dergelijke bijkomende kosten wordt u door onze advocaten in het eerste gesprek geïnformeerd.

Incassozaken

Uw vordering wordt niet betaald. Zoek niet verder, benader Wienen & van Tellingen Advocaten Almere voor het incasseren van de aan u verschuldigde geldbedragen.

I.Buitengerechtelijke incassotarieven*:

Voor onze buitengerechtelijke incassowerkzaamheden brengen wij u de navolgende kosten in rekening:

A. een vaste basisprijs van € 150,= (ex. 21% btw);
B. de hieronder genoemde incassoprovisie, uitsluitend indien daadwerkelijk bedragen worden geïncasseerd:

Geïncasseerd bedrag Incassoprovisie**
over de eerste € 500,= € 100,=
€ 501,= tot € 1.000,= € 150,=
€ 1.001,= tot € 3.000,= € 300,=
€ 3.001,= tot € 10.000,= € 500,=
€ 10.001,= tot € 50.000,= € 1.000,=
€ 50.001,= tot € 100.000,= € 2.000,=
€ 100.001,= en meer € 3.000,=

* De incassotarieven gelden enkel voor:
– typische incassozaken, zoals de incasso van openstaande facturen;
– het buitengerechtelijke incassotraject (dit is de incasso zonder procedure bij de rechtbank);
Voor het bedrag van de incassokosten versturen wij maximaal drie sommatiebrieven, worden zo nodig inlichtingen ingewonnen, voeren wij divers overleg met de schuldenaar en treffen wij zo nodig met de schuldenaar een betalingsregeling.
** Indien geen enkel bedrag is geïncasseerd, bent u ook geen incassoprovisie aan ons verschuldigd en blijven uw kosten beperkt tot de vaste basisprijs.

II.Gerechtelijke incassoprocedure*:

In het geval van een gerechtelijk incassoprocedure, bijvoorbeeld als het buitengerechtelijke traject niet tot een betaling heeft geleid, brengen wij u voor een dergelijke procedure bij de kantonrechter of de rechtbank de navolgende tarieven in rekening:

A. een vaste basisprijs van € 475,= (ex. 21% btw)**;
B. een winstprovisie van 15% van het geïncasseerde bedrag***.

* Het gerechtelijke incassotarief geldt voor typische incassozaken, zoals de incasso van openstaande facturen.
** Kosten van derden, zoals griffierechten, deurwaarderkosten en kosten van eventueel in overleg ingeschakelde deskundigen, zijn niet inbegrepen in de vaste basisprijs en worden separaat in rekening gebracht. Daarnaast brengen wij u voor zaken die niet dienen bij de rechtbank Lelystad een opslag van € 100,= (ex. 21% btw) voor reiskosten in rekening.
*** De winstprovisie geldt enkel over het daadwerkelijk geïncasseerde bedrag.