Onze Rechtsgebieden

Ons kantoor kent een brede juridische praktijk waarbij wij onder meer in de volgende rechtsgebieden zijn gespecialiseerd:

Uiteraard kunt u altijd contact met ons opnemen om met ons te bespreken of uw zaak onder een van de genoemde rechtsgebieden valt.

Bestuursrecht

  • bezwaarschriftprocedures;
  • beroepschriftprocedures;
  • hoger beroep Raad van State;
  • vergunningen;
  • wet Ruimtelijke Ordening (o.a. bestemmingsplannen en vrijstellingen);
  • voorlopige voorzieningen bij de bestuursrechter;
  • handhavingsbesluiten;
  • planschade;
  • onrechtmatig overheidshandelen;