Gefinancierde Rechtsbijstand

Mensen die minder inkomen hebben, kunnen in aanmerking komen voor Gefinancierde Rechtsbijstand (ook wel “toevoeging” genoemd).

Dit betekent dat u geen advocaatkosten hoeft te betalen. U betaalt enkel een eigen bijdrage die door de overheid wordt vastgesteld. De overige kosten voor de werkzaamheden van de advocaat worden dan door de overheid betaald. Op deze manier kunt u toch door een advocaat van ons advocatenkantoor worden geholpen en bent u verzekerd van goede juridische bijstand.

Om te bepalen of u in aanmerking komt voor Gefinancierde Rechtsbijstand kunt u met Wienen & van Tellingen Advocaten Almere telefonisch contact opnemen.

Ook kunt u altijd met een van de advocaten van Wienen & van Tellingen Advocaten Almere een afspraak maken voor een gratis adviesgesprek.

Ook kunt u door het Juridisch Loket naar ons zijn doorverwezen. Wij helpen u dan graag, zowel bij de aanvraag voor de gefinancierde rechtsbijstand als bij uw zaak.

In het adviesgesprek zullen wij uw zaak kort met u bespreken en waar mogelijk u een eerste advies geven.

Aanvraag gefinancierde rechtsbijstand

Indien u in aanmerking komt voor Gefinancierde Rechtsbijstand zal Wienen & van Tellingen Advocaten Almere de aanvraag voor de Gefinancierde Rechtsbijstand bij de Raad voor Rechtsbijstand voor u verzorgen. Dat hoeft u dus niet zelf te doen.

De advocaat van ons advocatenkantoor door wie u wordt geholpen, stuurt daartoe een formulier aan de Raad voor Rechtsbijstand. In dat formulier worden uw gegevens vermeld, alsmede de soort zaak waarvoor u juridische bijstand van een advocaat nodig heeft.

Eigen bijdrage

Onze advocaat zal u in het eerste gesprek met u al vertellen welke eigen bijdrage u vermoedelijk zult moeten betalen. Het is echter de Raad voor Rechtsbijstand die op basis van de aanvraag die de advocaat voor u heeft ingediend en aan de hand van uw verzamelinkomen bepaalt welke eigen bijdrage u verschuldigd wordt.

De Raad voor Rechtsbijstand beoordeelt aan de hand van uw verzamelinkomen of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. De Raad voor Rechtsbijstand kijkt dan naar uw verzamelinkomen van twee jaar eerder (i.e. het peiljaar). Dus als een van onze advocaten in 2015 voor u een aanvraag voor gefinancierde rechtsbijstand indient, dan beoordeelt de Raad voor Rechtsbijstand aan de hand van uw verzamelinkomen uit 2013 of de aanvraag wordt toegewezen en welke eigen bijdrage u aan de advocaat wordt verschuldigd.

Peiljaarverleggingsverzoek

Indien uw inkomen in het jaar waarin de aanvraag voor gefinancierde rechtsbijstand wordt ingediend lager is dan het verzamelinkomen twee jaar eerder, dan kunnen wij aan de Raad voor Rechtsbijstand vragen om van dat lagere inkomen uit te gaan, zodat u toch gefinancierde rechtsbijstand krijgt en niet het uurtarief van onze advocaten hoeft te betalen.

De hoogte van de eigen bijdrage

De hoogte van de eigen bijdrage die u aan ons moet betalen, is afhankelijk van uw verzamelinkomen in het peiljaar. Ook is de hoogte afhankelijk van de soort zaak waarvoor u de hulp van een van onze advocaten inschakelt. Daarnaast verschilt de hoogte van de eigen bijdrage afhankelijk van of u alleenstaand bent, samenwoont met een partner of thuiswonende kinderen hebt.

Als u vragen heeft over gefinancierde rechtsbijstand of als u zich afvraagt of u voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt, neemt u dan gerust met een van de advocaten van Wienen & van Tellingen Advocaten in Almere contact op.