Blog ondernemingsrecht

Aansprakelijkheid bestuurder voor een huurachterstand

13 februari 2018

Een huurovereenkomst voor bedrijfsruimte wordt meestal voor meerdere jaren aangegaan. Bij het aangaan van de huurovereenkomst gaat niemand er vanuit dat de huur niet zal worden betaald. Beide partijen hopen op een goede en langdurige samenwerking. Niemand weet echter wat de toekomst daadwerkelijk brengt. Het wegvallen van een of meerdere opdrachtgevers kan ertoe leiden dat er betalingsproblemen ontstaan en dat er ook een huurachterstand ontstaat. Is de bestuurder van de besloten vennootschap dan in privé aansprakelijk voor die huurachterstand? Deze vraag zal in dit artikel worden behandeld.

Kan ik door verjaring eigenaar worden van een stuk grond

15 december 2016

Regelmatig ontstaat tussen buren onderling of tussen inwoners en een gemeente een geschil over de vraag wie eigenaar is van een bepaald stuk grond.

Het geschil over de eigendom van de grond ontstaat vaak pas op het moment dat de grond wordt overgedragen aan een andere partij. De werkelijkheid blijkt dan niet in overeenstemming te zijn met de grens die door het Kadaster is vastgesteld.

In sommige gevallen blijkt dat degene die een stuk grond in bezit heeft genomen, daarvan rechtmatig eigenaar is worden. Hoe gaat dit dan precies in zijn werk? Wat zegt de wet hierover er en wat is goed om in het oog te houden?

Huurbeding en executoriale verkoop woning

18 juni 2015

Tegenwoordig zijn – mede door de financiële crisis – huiseigenaren dikwijls niet langer in staat om de hypotheeklasten van hun woning te dragen. Dit heeft uiteindelijk tot gevolg dat de verstrekker van de hypothecaire geldlening, doorgaans een bank, de woning executoriaal zal verkopen. Wanneer de huiseigenaar de woning echter zonder toestemming van de bank heeft verhuurd, zal de bank proberen de huurovereenkomst te beëindigen. Wat nu als de bank de rechter heeft verzocht om de huurovereenkomst te mogen beëindigen? Wat kunt u daartegen doen?

Post niet aangekomen? Wie is aansprakelijk?

17 juni 2015

Het komt maar al te vaak voor. U heeft iets besteld via internet of u heeft een internetbestelling geretourneerd maar het pakket is nooit aangekomen. Wij krijgen dikwijls vragen van benadeelde consumenten over de aansprakelijkheid van deze verloren internetbestellingen. Bij wie dient u aan te kloppen wanneer uw poststuk of pakket is kwijtgeraakt en wie is er aansprakelijk voor de schade?