Blog familierecht

Hoe wordt de behoefte aan partneralimentatie vastgesteld?

16 januari 2017

Een verzoek om partneralimentatie moet goed worden onderbouwd. Vooral de behoefte aan partneralimentatie moet goed worden onderbouwd. Als de behoefte aan partneralimentatie niet goed is onderbouwd, zal de rechter het verzoek afwijzen.

Hoe moet de behoefte aan partneralimentatie worden onderbouwd?

Moet te veel betaalde kinderalimentatie worden terugbetaald?

12 december 2016

Verlies van inkomen kan als gevolg hebben dat bijvoorbeeld een vader de kinderalimentatie niet meer kan betalen. De vader kan de moeder dan vragen om akkoord te gaan met een verlaging van de kinderalimentatie. De moeder stemt niet in met een lagere kinderalimentatie. De vader gaat naar de rechter.

Een procedure bij de rechtbank duurt ongeveer een jaar. De rechter geeft vader gelijk. De kinderalimentatie wordt verlaagd. Moet de moeder de te veel ontvangen kinderalimentatie dan terugbetalen?

Kinderalimentatie en inkomen nieuwe partner

28 november 2016

Is voor de berekening van kinderalimentatie het inkomen van een nieuwe partner van belang? Het is een vraag die aan onze advocaten vaak wordt gesteld.

Bij de beantwoording van deze vraag gaan we uit van de situatie waarin de kinderen bij de moeder wonen en daar staan ingeschreven. De vader heeft een omgangsregeling met de kinderen en betaalt ten behoeve van de kinderen kinderalimentatie.

Kinderalimentatie en schuldsanering

22 november 2016

Wat gebeurt er met de kinderalimentatie als de ouder die kinderalimentatie moet betalen wordt toegelaten tot de schuldsanering natuurlijke personen? Blijft de kinderalimentatie ongewijzigd? Of is de schuldsanering een reden om de kinderalimentatie op nul te zetten? Dit artikel gaat over kinderalimentatie en schuldsanering en geeft antwoord op die vraag.