Blog familierecht

Verlies ik mijn partneralimentatie als ik geen werk zoek?

30 april 2018

De rechter kan een ex-partner het recht op een uitkering tot levensonderhoud toekennen. Dat is wat wij ook wel partneralimentatie noemen. Die ex-partner kan alleen aanspraak op partneralimentatie maken als zij niet voldoende inkomsten heeft of zich kan verwerven om in haar levensonderhoud te voorzien. Er moet dus sprake zijn van een behoefte aan partneralimentatie. Moet de ex-partner die behoefte heeft aan alimentatie ook proberen eigen inkomsten te verdienen?

Rechter houdt verdeling gezamenlijke woning tegen!

4 januari 2018

In geval van een echtscheiding is er vrijwel altijd discussie over de verdeling van de gezamenlijke woning. De ex-partner die de woning heeft verlaten, wil meestal de woning zo snel als mogelijk is verkopen. De ex-partner die nog in de woning woont, wil de verkoop meestal zo lang mogelijk tegenhouden.

De rechter kan de verdeling en daarmee de verkoop van de woning uitsluiten. Dat kan de rechter pas doen na een belangenafweging te hebben gemaakt. Wanneer hoeft de woning niet verkocht te worden?

Partneralimentatie: verkorten van de alimentatieduur

30 januari 2017

Partneralimentatie moet in beginsel 12 jaar worden betaald. Deze termijn van 12 jaar begint op de datum dat de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven.

Alleen als een huwelijk korter dan 5 jaar heeft geduurd en uit dit huwelijk geen kinderen zijn geboren, geldt een kortere termijn voor de betaling van partneralimentatie.

In dit artikel bespreken we de mogelijkheid de alimentatieduur te verkorten. Dat wordt ook wel limitering genoemd.

Hoe wordt de behoefte aan partneralimentatie vastgesteld?

16 januari 2017

Een verzoek om partneralimentatie moet goed worden onderbouwd. Vooral de behoefte aan partneralimentatie moet goed worden onderbouwd. Als de behoefte aan partneralimentatie niet goed is onderbouwd, zal de rechter het verzoek afwijzen.

Hoe moet de behoefte aan partneralimentatie worden onderbouwd?