Blog arbeidsrecht

Ontslag van een disfunctionerende werknemer: verbetertraject

8 november 2016

Een arbeidsovereenkomst kan immers niet zomaar worden beƫindigd. Daar moeten goede redenen voor zijn. Voordat een rechter een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van disfunctioneren zal toewijzen, moet de werkgever aan een aantal verplichtingen hebben voldaan. Welke verplichtingen zijn dat?

Mag mijn werkgever tijdens mijn ziekte vakantiedagen inhouden?

8 september 2016

Ook als je ziek bent, mag je als werknemer op vakantie. Voor je vakantieplannen gaat maken tijdens je ziekte dien je dit eerst echter wel met je werkgever te overleggen.

Je moet op de gebruikelijke wijze een vakantieverzoek in te dienen bij je werkgever. Vervolgens kan de bedrijfsarts opdracht krijgen om te onderzoeken of er medische bezwaren zijn tegen je vakantieplannen. Als die medische bezwaren er niet zijn, dan kun je concrete vakantieplannen maken.

Maar hoe zit het nu met het inhouden van je vakantiedagen tijdens je ziekte? Mag je werkgever vakantiedagen inhouden tijdens je ziekte?

Heb ik het recht om thuis te werken?

10 februari 2016

Wanneer je een arbeidsovereenkomst sluit ben je in principe gehouden aan alles wat je in deze arbeidsovereenkomst met je werkgever bent overeengekomen. Onderdeel van de arbeidsovereenkomst zijn doorgaans onder andere de arbeidsplaats, de arbeidsduur en de werktijden. Maar wat nu als je na een paar maanden eigenlijk meer thuis wilt gaan werken. Heb je dan een recht om thuis te werken?

Onterecht ontslagen? Kom tijdig in actie!

1 februari 2016

Een arbeidsovereenkomst kan niet zomaar eenzijdig door een werkgever worden opgezegd en beƫindigd. Maar wat als dat wel is gebeurd? Wat moet u dan doen? Geldt er een termijn waarbinnen u actie moet ondernemen?