Blog arbeidsrecht

Geen transitievergoeding bij ernstig verwijtbaar handelen werknemer

31 december 2018

Indien een arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd, heeft de werknemer in beginsel recht op een transitievergoeding. De werknemer heeft geen recht op de transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst is geëindigd als gevolg van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer.

Wanneer is er sprake van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer? In welke gevallen kan de werknemer zijn aanspraak op de transitievergoeding verliezen en staat hij dus met lege handen?

Ontslag op staande voet na gebruik van gratis crème

12 februari 2018

Stelen van de baas is al jaren de meest voorkomende reden voor een ontslag op staande voet. Dat je op staande voet kunt worden ontslagen om diefstal van een fiets of een greep uit de kassa, behoeft weinig uitleg. Anders wordt het bij het gebruik van bijvoorbeeld een gratis tester, zoals gratis crème. Is een ontslag op staande voet dan ook mogelijk?

Moet ik mijn leaseauto inleveren als ik ziek ben?

6 februari 2017

De werknemer is al een aantal weken ziek. Moet de werknemer dan zijn leaseauto inleveren? En hoe zit het met de laptop en de telefoon? Kunnen deze tijdens ziekte door de werkgever worden ingenomen?

Vaststellingsovereenkomst? Bel onze advocaten!

19 januari 2017

Een arbeidsovereenkomst kan op een aantal manieren eindigen. Een van de mogelijkheden is in onderling overleg. Dat wordt ook wel een beëindiging met wederzijds goedvinden genoemd. Er wordt dan een vaststellingsovereenkomst opgesteld.

De werkgever en de werknemer maken dan onderling afspraken over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Deze afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Heeft u een vaststellingsovereenkomst ontvangen? Hierna leest u waarom het belangrijk is om deze altijd door een advocaat te laten controleren.